Head Energy AS har kjøpt 100 prosent av aksjene i Mitta AS fra finske Mitta Group Oy og skal utvikle en kompetent og offensiv nasjonal aktør innen geoteknikk, miljøgeologi og grunnboring. Mitta AS har samtidig endret navn til Head Energy Geo AS.

Mitta Group Oy beholder teknologi og rettigheter innen snømåling utviklet av Mitta AS og dets forløpere, mens kjernevirksomheten i dagens Mitta AS, knyttet til geoteknikk, miljøgeologi og grunnboring, overtas av Head Energy.

Samtlige ansatte knyttet til kjernevirksomheten i Mitta AS fortsetter i Head Energy Geo.  Driftsleder i Mitta AS, Bjarte Hellevang, blir daglig leder og medeier i selskapet. Bjarte har doktorgrad (PhD) i Geologi / Geofysikk og 20 års arbeidserfaring som geolog, geotekniker, leder og gründer. Monica Vaksdal har som CEO i Mitta AS bidratt til den utviklingen som gjorde selskapet til en interessant investering for Head Energy.

Siri Gloppen, som hittil har frontet Head Energys satsing på geoteknikk, blir en del av den svært kompetente organisasjonen i Head Energy Geo.

Selskapet satser utelukkende på hybrid-rigger og kan utføre grunnundersøkelser med et betydelig lavere klimaavtrykk enn ved bruk av tradisjonelle rigger. Foto: Mitta

Hybrid-rigger med lavere klimaavtrykk

Head Energy Geo vil ha totalt 11 ansatte per 5. mars 2024, inkludert riggteam, med kontorer og tilstedeværelse i Bergen, Stavanger, Oslo, Trondheim og Luleå. Innen grunnundersøkelser vil Head Energy Geo dekke hele Norge og ønsker å etablere seg som markedets hurtigste og mest fleksible aktør Selskapet satser utelukkende på hybrid-rigger og kan utføre grunnundersøkelser med et betydelig lavere klimaavtrykk enn ved bruk av tradisjonelle rigger.  Selskapet planlegger ytterligere ansettelser i 2024.

Mitta Group Oy og Head Energy Geo etablerer i forbindelse med transaksjonen et samarbeid innen måling og overvåkning i Norge – samarbeidet tuftes på teknologi og kunnskap i Mitta Group Oy og Head Energys personell innen geoteknikk.

-Med kjøpet av kjernevirksomheten i Mitta AS legger Head Energy grunnlag for en offensiv og lønnsom satsing på geoteknikk, miljøgeologi og grunnboring. Samtidig utvides tjenestespekteret til Head Energys bygg & anleggssatsing og miljøsatsingen forsterkes, i tråd med vedtatt strategi-Head Energy har lenge vært på jakt etter å utvide satsingen på geo- og miljøfag, og Siri Gloppen i Head Energy har i den senere tid samarbeidet med Bjarte Hellevang og hans team i Mitta på flere prosjekter. At dette samarbeidet blir permanent og videreutviklet er en svært gledelig utvikling, sier arbeidende styreleder i Head Energy gruppen, Nils Haukeland.

-Jeg ser frem til å lede en offensiv satsing på geoteknikk i Head Energy sammen med et kompetent fagmiljø. Head Energy har solid erfaring med å etablere og utvikle attraktive kompetansemiljø til lønnsomme virksomheter og attraktive arbeidsplasser. Målet til Head Energy Geo er å skape den mest attraktive arbeidsplassen og det fremste kompetansemiljøet for geologipersonell i Norge, sier Bjarte Hellevang.

-Mitta Group Oy skal fremover konsentrere seg om sine kjernemarkeder i Finland og Sverige. Vi ønsker å takke Monica for hennes innsats med å utvikle Mittas virksomhet i Norge og ser fram til å samarbeide med Head Energy med hensyn på måling og overvåkning i det norske markedet, sier styreleder i Mitta Group Oy, Timo Hyvönen.

Dette er nye Head Energy Geo

Head Energy Geo tilbyr tjenester innen geoteknikk, miljøgeologi og grunnboring.

  • Totalt 11 ansatte pr. 5.mars 2024
  • Kontorer og tilstedeværelse i Bergen, Stavanger, Oslo, Trondheim og Luleå
  • Satser utelukkende på hybrid-rigger
  • Kan utføre grunnundersøkelser med et betydelig lavere klimaavtrykk enn ved bruk av tradisjonelle rigger
  • Selskapet planlegger ytterligere ansettelser i 2024

Les mer om Head Energy Geo og våre tjenester:

Flere nyheter fra Head Energy