Loading...
Geoteknikk og grunnundersøkelser2024-04-19T15:24:15+02:00

geoteknikk
og grunnundersøkelser

Head Energy Geo tilbyr geoteknisk- og ingeniørgeologisk rådgivning. Vi utfører geotekniske grunnundersøkelser med egen borerigg.

Geoteknikk

Head Energy Geo kan bistå i geoteknisk rådgivning fra reguleringsfase, i for- og konseptfase og til detaljprosjektering. Vi har erfaring med ulike typer fundamentløsninger samt spesielle forhold med bl.a. bygging av konstruksjoner og infrastruktur på myr eller vanskelige grunnforhold.

Head Energy Geo kan bistå ved vurdering av stabilitetsforhold, både lokalstabilitet og områdestabilitet etter NVEs kvikkleireveileder Nr. 1/2019.

Vi tilbyr bl.a. følgende tjenester:

 • Bistand regulering
 • RIG/RIGeo i prosjekter
 • Vurdering av lokalstabilitet og områdestabilitet
 • Fundamenteringsløsninger; direktefundamentering, pelefundamentering
 • Bærekraftige løsninger med bl.a. bygging på myr og bevaring av myr
 • Bistand med geoteknisk forståelse i due-diligence prosesser
 • A-Å fra grunnundersøkelser til ferdig prosjektering
 • Sikring av bergskjæringer
 • Tunnelsikring
 • Uavhengig kontroll (UAK) RIG TK2

Grunnundersøkelser

Head Energy Geo har en Geotech 605FHM geoteknisk borerigg. Boreriggen er hybrid og kan benyttes til å bore helelektrisk, eventuelt med dieseldrift ved behov eller der helelektrisk boring ikke kan utføres (f.eks sjøboring). Boreriggen er skreddersydd for norske forhold og vi utfører alle tradisjonelle metoder, inkludert totalsonderinger, CPTu, prøvetaking av omrørte og uomrørte prøver, bl.a. for vurdering av kvikkleire.

Våre ansatte i felt og tilrettelegger har arbeidsvarslingskurs og lang erfaring med arbeid langs veg.

Våre tjenester inkluderer blant annet:

 • Totalsonderinger
 • Fjellkontrollboring
 • Boring på land
 • Sjøboring
 • Boring langs gater og veg
 • CPTu
 • 54 mm prøvetaking, sylindere (uomrørt)
 • Nedsetting av grunnvannsmålere med eller uten minne
 • Naverprøver (omrørt)

Kontakt oss

Nyheter bygg og anlegg i Head Energy:

Vi jobber med:

Geoteknisk rådgivning

Geotekniske
grunnundersøkelser

Gå til toppen