Sebastian Pettersen og Sigurd Danielsen er ny lederduo for Head Energy Consultings avdeling i Bergen. Kjell Idar Lavik går over i rollen som daglig leder i nysatsingen på elkraftteknikk, Head Energy NorGrid.

-Med Kjell Idar over i ny rolle var det naturlig å spille videre på Sebastian og Sigurd som lederduo. Begge er dyktige kommersielt og har en klar visjon for hvordan de ønsker å utvikle virksomheten i Bergen sammen med teamet sitt og våre kompetente konsulenter. Jeg tror vi er svært godt rigget for videre vekst og utvikling i Bergen, sier daglig leder for Head Energy Consulting, Anders Lunde.

-Vi setter pris på den tilliten vi har fått og ser frem til å bygge videre på det solide fundamentet som er etablert over tid i Bergensregionen. Vi har en veldig god miks av erfaring og entusiasme i staben vår og skal gjøre vårt ytterste for å levere over forventning mot ansatte, kunder og kandidater fremover, sier Sebastian Pettersen og Sigurd Danielsen.

En langsiktig arbeidsgiver for ingeniører

Historisk har Head Energy hatt tyngdepunktet innen olje og gass, men de senere årene har selskapet jobbet strategisk med å utvide kundeporteføljen i andre segmenter, som bygg og anlegg, fornybar og havbruk. I tillegg har Head Energy bygget solide interne fagmiljøer innen engineering, elkraftteknikk og bygg. Dette, kombinert med en langsiktig satsing på sosiale goder og kulturbygging, mener Sebastian Pettersen gjør Head Energy til en attraktiv arbeidsgiver for dyktige ingeniører i regionen:

-Jeg tror kombinasjonen av våre egne fagmiljøer og vår omfattende kundeportefølje og deres prosjekter gir oss en bredde som er nokså unik for et ingeniørselskap. Vi ønsker å tenke langsiktig med våre ansatte og gi dem mulighet til å utvikle kompetanse over tid og bygge den karrieren de ønsker. Sammen med gode ordninger, tett oppfølging og en sosial profil mener jeg vi er blant Vestlandets mer attraktive arbeidsgivere for både erfarne og nyutdannede ingeniører, konkluderer Pettersen.

Flere nyheter fra Head Energy