En betrodd partner innen elkraftteknikk

Head Energy NorGrid er et rådgivende miljø som leverer ingeniørtjenester innen elkraftsektoren. Vi tilbyr komplette prosjekter og prosjekteringstjenester for elektriske høyspenningsanlegg i spenningsnivå fra 1-420kV.
Vi leverer prosjekter og tjenester mot hele energisektoren, herunder vannkraft, vindkraft, solenergi, industri og elektrifiserings prosjekter onshore/offshore.

Vi har spesialisering og lang erfaring innen nettoppkobling, vern og kontrollanlegg, prosjekt- og pakkeledelse, elkraft-prosjektering og systemdesign, inspeksjon og idriftsettelse samt teknisk analyser og beregninger.

Vi jobber med anerkjente kunder i Norge og Skandinavia med det grønne skiftet i siktet – ett steg foran.

En betrodd partner innen elkraftteknikk

Head Energy NorGrid er et rådgivende miljø som leverer ingeniørtjenester innen elkraftsektoren. Vi tilbyr komplette prosjekter og prosjekteringstjenester for elektriske høyspenningsanlegg i spenningsnivå fra 1-420kV.   Vi leverer prosjekter og tjenester mot hele energisektoren, herunder vannkraft, vindkraft, solenergi, industri og elektrifiserings prosjekter onshore/offshore.

Vi har spesialisering og lang erfaring innen nettoppkobling, vern og kontrollanlegg, prosjekt- og pakkeledelse, elkraft-prosjektering og systemdesign, inspeksjon og idriftsettelse samt teknisk analyser og beregninger.

Vi jobber med anerkjente kunder i Norge og Skandinavia med det grønne skiftet i siktet – ett steg foran.

Nettilknytning

I Head Energy NorGrid har vi omfattende erfaring med nettilknytning av vindparker og kraftproduksjonsanlegg, industri og elektrifiseringsprosjekter. Vi bistår kunden med å designe den optimale tilkoblingen til overførings-/distribusjonsnettet, og vi tar gjerne på oss ansvaret og hjelpe deg med alt fra søknader om tillatelse og forhandlinger med nettselskapet til analyser og studier for å kunne realisere prosjektet i samsvar med gjeldende krav til nettilknytning. Bred erfaring helt ned til komponentnivå, betyr at vi også har den nødvendige ekspertisen til å vurdere og designe en robust nettforbindelse, kostnadsoptimalisert i forhold til effekttap, driftssikkerhet (redundans) og vedlikehold for anleggets levetid.

Nettilknytning

I Head Energy NorGrid har vi omfattende erfaring med nettilknytning av vindparker og kraftproduksjonsanlegg, industri og elektrifiseringsprosjekter. Vi bistår kunden med å designe den optimale tilkoblingen til overførings-/distribusjonsnettet, og vi tar gjerne på oss ansvaret og hjelpe deg med alt fra søknader om tillatelse og forhandlinger med nettselskapet til analyser og studier for å kunne realisere prosjektet i samsvar med gjeldende krav til nettilknytning. Bred erfaring helt ned til komponentnivå, betyr at vi også har den nødvendige ekspertisen til å vurdere og designe en robust nettforbindelse, kostnadsoptimalisert i forhold til effekttap, driftssikkerhet (redundans) og vedlikehold for anleggets levetid.

Prosjekt- og pakkeledelse

I Head Energy NorGrid har vi omfattende erfaring med gjennomføring av prosjekter. Våre tekniske prosjektledere har utført utallige prosjekter fra store byggeprosjekter som kraftverk og vindparker, til utviklingsprosjekter og mindre vedlikeholdsoppgaver. Vi er med gjennom hele prosjektets levetid – fra idéfase og prosjektutvikling, gjennom analyser og studier, utarbeidelse av anbudsdokumenter, gjennom prosjektering, idriftsettelse og videre frem til prosjektets endelige gjennomføring og overlevering til sluttkunde/drift. Vi sikrer høy kvalitet på ditt prosjekt og bidrar til rettidig utførelse til avtalt kostnad.

Prosjekt- og pakkeledelse

I Head Energy NorGrid har vi omfattende erfaring med gjennomføring av prosjekter. Våre tekniske prosjektledere har utført utallige prosjekter fra store byggeprosjekter som kraftverk og vindparker, til utviklingsprosjekter og mindre vedlikeholdsoppgaver. Vi er med gjennom hele prosjektets levetid – fra idéfase og prosjektutvikling, gjennom analyser og studier, utarbeidelse av anbudsdokumenter, gjennom prosjektering, idriftsettelse og videre frem til prosjektets endelige gjennomføring og overlevering til sluttkunde/drift. Vi sikrer høy kvalitet på ditt prosjekt og bidrar til rettidig utførelse til avtalt kostnad.

Elkraft-prosjektering og systemdesign

Head Energy NorGrid har et bredt spekter av ferdigheter og erfaring innen design og prosjektering av elektriske høyspennings installasjoner i spenningsnivåer fra 1-420kV. Våre ingeniører er spesialister på elektriske installasjoner innen bl.a. høyspennings forsyningsanlegg, transformatorstasjoner, kraftproduksjon og industri, samt generelt innen de forskjellige fagfeltene som omhandler elektrisk forsyning. Våre ingeniører har god erfaring og allsidig fagkompetanse med erfaring fra prosjekter innen vannkraft / vindkraft / offshore vind / solkraft / «Power to X» / varmekraft – anlegg for å nevne noe. Få profesjonell rådgivning og kontakt oss for å lære mer fra en av våre spesialister.

Modning, Utvikling, Design, Oppsett og Layout

Hos Head Energy NorGrid utfører vi våre egne grundige mulighetsstudier slik at du kan starte designfasen din på et korrekt grunnlag, og dermed minimere risikoene dine.

Beskyttelsessystemer

1000V
Head Energy NorGrid har bred og omfattende erfaring med utformingen av beskyttelsessystemer på både distribusjons- og transmisjonsnivå, samt med testing/ kommisjonering på stedet.

Høyspentkomponenter – designspesifikasjoner,
testing og igangsetting

Vi hjelper deg med å velge, spesifisere og kjøp dine høy-spenningskomponenter tilpasset systemet, energiforsyningens sikkerhet, vedlikeholdsintervaller, levetid, gjennomsnittlig tid mellom feil (MTBF) og andre faktorer.

PSCAD

Head Energy NorGrid har eksperter på transientstudier og analyser.

Jordingssystemer

Dimensjonering av jordings-/forbindelsessystem sammen med valg av riktig systemjording er avgjørende for en pålitelig og robust elektrisk installasjon.

Vern- og kontrollanlegg

Head Energy NorGrid har omfattende kompetanse og erfaring med prosjektering, design/analyse, testing og idriftsettelse av vern- og kontrollanlegg i kraftsystemer.

Beregningsverktøy kompetanse

DIgSILENT Power Factory / EDSA Paladin Design Base / PSS Sincal / Power Tools / Netbas / Febdok

Elkraft-prosjektering og systemdesign

Head Energy NorGrid har et bredt spekter av ferdigheter og erfaring innen design og prosjektering av elektriske høyspennings installasjoner i spenningsnivåer fra 1-420kV. Våre ingeniører er spesialister på elektriske installasjoner innen bl.a. høyspennings forsyningsanlegg, transformatorstasjoner, kraftproduksjon og industri, samt generelt innen de forskjellige fagfeltene som omhandler elektrisk forsyning. Våre ingeniører har god erfaring og allsidig fagkompetanse med erfaring fra prosjekter innen vannkraft / vindkraft / offshore vind / solkraft / «Power to X» / varmekraft – anlegg for å nevne noe. Få profesjonell rådgivning og kontakt oss for å lære mer fra en av våre spesialister.

Hos Head Energy NorGrid utfører vi våre egne grundige mulighetsstudier slik at du kan starte designfasen din på et korrekt grunnlag, og dermed minimere risikoene dine.

1000V
Head Energy NorGrid har bred og omfattende erfaring med utformingen av beskyttelsessystemer på både distribusjons- og transmisjonsnivå, samt med testing/ kommisjonering på stedet.

Vi hjelper deg med å velge, spesifisere og kjøp dine høy-spenningskomponenter tilpasset systemet, energiforsyningens sikkerhet, vedlikeholdsintervaller, levetid, gjennomsnittlig tid mellom feil (MTBF) og andre faktorer.

Head Energy NorGrid har eksperter på transientstudier og analyser.

Dimensjonering av jordings-/forbindelsessystem sammen med valg av riktig systemjording er avgjørende for en pålitelig og robust elektrisk installasjon.

Head Energy NorGrid har omfattende kompetanse og erfaring med prosjektering, design/analyse, testing og idriftsettelse av vern- og kontrollanlegg i kraftsystemer.

DIgSILENT Power Factory / EDSA Paladin Design Base / PSS Sincal / Power Tools / Netbas / Febdok

Inspeksjon og idriftsettelse

Hos Head Energy NorGrid har vi omfattende erfaring med å gjennomføre stedinspeksjoner og idriftsetting. Våre ansatte har utført utallige prosjekter som spenner over store byggeprosjekter som kraftverk og vindparker, utviklingsprosjekter og mindre utviklings- og vedlikeholdsprosjekter. Våre ansatte deltar ofte i stedinspeksjoner og idriftsetting av alle typer elektriske systemer, både lavspennings- og høyspenningsanlegg, roterende maskiner, transformatorer, koblingsutstyr, kontrollpaneler, beskyttelsesrelépaneler osv. Dette sikrer en kritisk vurdering og testing i forhold til leveransene av kjøpt utstyr slik at både funksjon og kvalitet er garantert. Ansatte deltar også i rutinetesting og feilsøking av systemer i forbindelse med nedbrudd og hendelser, der vi sørger for at en passende erstatning eller justering utføres korrekt for å gjenopprette systemets drift.

Inspeksjon og idriftsettelse

Hos Head Energy NorGrid har vi omfattende erfaring med å gjennomføre stedinspeksjoner og idriftsetting. Våre ansatte har utført utallige prosjekter som spenner over store byggeprosjekter som kraftverk og vindparker, utviklingsprosjekter og mindre utviklings- og vedlikeholdsprosjekter. Våre ansatte deltar ofte i stedinspeksjoner og idriftsetting av alle typer elektriske systemer, både lavspennings- og høyspenningsanlegg, roterende maskiner, transformatorer, koblingsutstyr, kontrollpaneler, beskyttelsesrelépaneler osv. Dette sikrer en kritisk vurdering og testing i forhold til leveransene av kjøpt utstyr slik at både funksjon og kvalitet er garantert. Ansatte deltar også i rutinetesting og feilsøking av systemer i forbindelse med nedbrudd og hendelser, der vi sørger for at en passende erstatning eller justering utføres korrekt for å gjenopprette systemets drift.

Teknisk analyse

Head Energy Norgrid har kompetanse på og utfører diverse tekniske analyser og beregninger herunder bl.a.:

  • Statiske og dynamiske beregninger i kraftnettet (steady-state og transient analyser)
  • Jordfeil beregninger og analyser
  • Kraft system planlegging
  • Lastflyt og selektivitetsanalyser, Kortslutningsberegninger
  • Relevernplanlegging

Teknisk analyse

Head Energy Norgrid har kompetanse på og utfører diverse tekniske analyser og beregninger herunder bl.a.:

  • Statiske og dynamiske beregninger i kraftnettet (steady-state og transient analyser)
  • Jordfeil beregninger og analyser
  • Kraft system planlegging
  • Lastflyt og selektivitetsanalyser, Kortslutningsberegninger
  • Relevernplanlegging

Vi er på jakt etter dyktige elkraft-ingeniører

Head Energy NorGrid er et rådgivende miljø innen høyspent prosjektering. Vi leverer prosjekter og tjenester mot vannkraft, vindkraft, linjeutbygging og elektrifisering.

Vi bygger fagmiljø som skal jobbe med attraktive kunder i Norge og Skandinavia og er alltid på jakt etter nye kolleger. Ta kontakt for å høre mer om mulighetene hos oss, eller søk direkte via lenken under.

Vi er på jakt etter dyktige elkraft-ingeniører

Head Energy NorGrid er et rådgivende miljø innen høyspent prosjektering. Vi leverer prosjekter og tjenester mot vannkraft, vindkraft, linjeutbygging og elektrifisering.

Vi bygger fagmiljø som skal jobbe med attraktive kunder i Norge og Skandinavia og er alltid på jakt etter nye kolleger. Ta kontakt for å høre mer om mulighetene hos oss, eller søk direkte via lenken under.

Ta kontakt

Kjell Idar Lavik
Kjell Idar LavikDaglig Leder, Head Energy NorGrid