– one step ahead

Head Energy Solve leverer multidisipline modifikasjoner av prosessanlegg.

Studier

Våre dyktige og erfarne ingeniører leverer komplette multidisipline tidligfase- og FEED studier med kundens suksesskriterier som øverste prioritet.

EPCI(C)

Vårt erfarne engineering team leverer EPCI(C) prosjekter av høy kvalitet ved bruk av effektive gjennomføringsmodeller og markedsledende, digitale verktøy.

Head Energy Solve utfører prosjekter på prosessanlegg både on- og offshore.

Tidlig involvering

Vi bistar kunder og samarbeidspartnere med:

  • Utarbeide scope og work
  • Definere layout, grensesnitt og systemgrenser.
  • Teknologivalg
  • Etablere budsjett og utarbeide plan
  • ROI analyse

Prosjekter