Ny omsetningsrekord, noe lavere marginer, målrettet strategisk utvikling.

Head Energy Gruppen rapporterer foreløpig 2023 omsetning på mNOK 1.208, opp 23% sammenlignet med 2022 omsetningen. Resultatmarginen er ned i 2023, hovedsakelig grunnet svakere resultater i Bygg & Anleggssegmentet og etablering av nye virksomheter.

Foreløpige 2023-tall gir en driftsresultatmargin (EBITDA) på 4,2%, ned fra 5,1% i 2022. Marginnedgangen skyldes lavere marginer i Bygg & Anleggssektoren, begrensede marginer for nylig oppkjøpte virksomheter, flere nyetableringer og økt arbeidsgiveravgift i Norge.

De nyetablerte virksomhetene behøver noe tid før tilfredsstillende lønnsomhet etableres og nylig oppkjøpte virksomheter preges i noen grad av integrasjons-kostnader i 2023. I norske kroner er driftsresultatet (EBITDA) omtrent uendret sammenlignet med 2022 (mNOK 51).

Ordreboken ved utgangen av 2023 er på rekordhøye mNOK 1.475, en økning på ca. mNOK 325 sammenlignet med desember 2022.

Ordrebokveksten reflekterer en totalt sett positiv markedssituasjon og tilfredsstillende etterspørsel i alle Head Energys markedssegmenter – det knytter seg størst generell usikkerhet til utsiktene for Bygg & Infrastrukturrelatert virksomhet. Head Energy har benyttet usikkerheten i markedet til å vekte seg opp i Bygg & Infrastruktursegmentet, samt Fornybarsegmentet, med ansettelser, etableringer og strategiske oppkjøp, i tråd med vedtatt strategi. Styret i Head Energy har stor tro på det langsiktige verdiutviklingspotensialet i disse segmentene.

Virksomhetene i Danmark og Sverige utvikler seg positivt, strategisk og økonomisk. Den svenske virksomheten er i en oppbyggingsfase der vekst, kvalitet og markedsandel prioriteres fremfor marginer.

Totalt sett forventer Head Energy Gruppen omsetningsvekst i 2024, og noe høyere marginer, og ikke minst fortsatt strategisk fremgang og økte markedsandeler.

Bergen, 7 mars 2024

Torbjørn Kvalsund,
CFO Head Energy Group