Anne Berit Bjørheim Berg styrker vår Eiendomsjuridiske avdeling og går inn i rollen som fagleder byggesak. Anne Berit er utdannet jurist med 17 års erfaring fra kommunal sektor. Hun har erfaring fra både Byggesak, Tilsyn, og Utbygging. De siste 9 årene har hun jobbet med ulike avtaler knyttet til infrastruktur og areal, i hovedsak utbyggingsavtaler med tilhørende momsrefusjonsavtaler, grunn- og rettighetserverv, og refusjonsavtaler.

-Anne Berit vil gå inn som fagleder byggesak, men vil også få brukt sin betydelige kunnskap, og ikke minst erfaring, innenfor andre tilliggende fagområder.  Med denne ansettelsen vet vi at vi får inn en engasjert, positiv og faglig sterk ressurs, som har svært god forståelse for hva som er viktig for kunden. Anne Berit er en gjennomført solid og tillitsskapende person som alltid har smilet på lur og vi er svært fornøyde med å få henne med på laget, sier avdelingsleder for Eiendomsjuridisk i Head Energy, Dag Ove Søvik.

-Jeg har forhandlet utbyggingsavtaler i mange store og spennende utbyggingsprosjekt i Sandnes, som er en by som har vært gjennom stor vekst og forvandling. Jeg ser fram til å kunne bidra med min kunnskap i tilsvarende prosjekt i Head Energy, men da fra utbyggers perspektiv. Head Energy har en allsidig og motivert gjeng som sitter på mye kunnskap i alle ledd i et mangfold av prosjekter, og jeg håper at min erfaring kan styrke laget ytterligere, sier Anne Berit Bjørheim Berg.

Flere nyheter fra Head Energy: