Foreløpige 2021 resultater: rekordhøy omsetning og ordrebok

Head Energy Gruppen rapporterer foreløpig 2021 omsetning på mNOK 646, opp 33% sammenlignet [...]