Head Energy Gruppen rapporterer foreløpig 2021 omsetning på mNOK 646, opp 33% sammenlignet med 2020 omsetningen. Resultatmarginene er noe ned i 2021, hovedsakelig grunnet sterk vekst i segmenter med begrenset marginpotensiale.

Foreløpige 2021 tall tilsier driftsresultatmarginer på 5,0%, ned fra 6,1% i 2021. Nedgangen skyldes i hovedsak sterkere vekst i konsulentvirksomheten sammenlignet med øvrige avdelinger i 2021. Engineerings- og prosjekteringsavdelingene, både innen Energisegmentet og Bygg & Anlegg, avsluttet imidlertid 2021 meget sterkt og ventes å bidra til høyere marginer på gruppenivå i 2022.

Ordreboken ved utgangen av 2021 er på rekordhøye mNOK 755, en økning på mNOK 285 sammenlignet med desember 2020.

Ordrebokveksten reflekterer en svært positiv markedssituasjon og solid etterspørsel i alle Head Energys markedssegmenter. På denne basis forventer Head Energy Gruppen solid omsetningsvekst i 2022 og marginer på nivå med eller bedre enn i 2021.

 

Bergen, 31 januar 2022

 

 

 

 

Torbjørn Kvalsund,

CFO Head Energy Group