Sentral i nyskapende byutvikling

I Stavanger sitter Elin Vagle fra Head Energy sentralt plassert i et av [...]