Head Energy har gleden av å meddele at vår engineeringavdeling nå er ISO sertifisert innen kvalitetsledelse, helse og sikkerhet, og miljø (ISO 9001, ISO 45001 og ISO 14001).

-Dette er et viktig kvalitetsstempel og forenkler både det faglige og kommersielle arbeidet for oss fremover. En bransjeledende tredjepartsverifikasjon sikrer gjennomføring av tilbudsarbeid, designprosess og prosjekter ved å gi bedre kvalitet i gjennomføring, sier direktør for EPCI & Engineering-tjenester i Head Energy, Øyvind Reksten.

 

Trygghet for kundene

COO i Head Energy, Preben A. Onarheim, har ledet sertifiseringsarbeidet. Han understreker verdien av en slik sertifisering og berømmer organisasjonen for effektiviteten i prosessen:

-Ettersom vi tidligere har ISO sertifisert morselskapet i Head Energy gruppen styrer vi allerede etter ISO-krav innen blant annet administrasjon, økonomi, regnskap, strategi og HSEQ. Dette gjør at vi allerede har metodikk og prosedyrer godt innarbeidet som en del av kulturen vår. Med den veksten vi har hatt de siste årene blir sertifiseringen viktig for å møte kundenes forventninger. Det er i stor grad en trygghet for dem at vi er kvalitetsstemplet av en uavhengig tredjepart, sier han.

-Vi har også valgt å legge vekt på ISO 45001 som omhandler helse og sikkerhet og ISO 14001 som omhandler miljø. Ved siden av kvalitetsledelse er det viktig for oss å sikre et godt og fremfor alt trygt arbeidsmiljø i hele organisasjonen, avslutter Onarheim.

Sertifiseringen gjelder Head Energys engineeringenhet (Head Energy Solve AS). Fra før er morselskapet (Head Energy AS) og teknologi- og produksjonsenheten (Head Energy Multicontrol AS) sertifisert.