best faglig og best på byggeplassen

Head Energy BrannCon er lokale og nasjonale. Vi er tradisjon og innovasjon. Vi er best faglig og best på byggeplassen. Hver dag jobber våre ansatte for at bygg skal være trygge å bo og oppholde seg i.

Vi hjelper deg med brannteknisk rådgivning på nybygg eller rehabilitering av bygg, borettslag og sameier.

Vi er opptatt av å finne løsningene som dekker behovet for ditt prosjekt. Dere bygger gode og spennende bygg – vi sørger for at de er trygge.

Brannprosjektering og risikorådgivning

Spennende, innovative nybygg og ny bruk av gamle og verneverdige bygg krever brannsikring som spiller på lag med kundens behov. Slik skaper vi nye, tryggere og bedre løsninger sammen.
Vi følger bygget ditt fra skissestadium til drift fordi vi vet at det gir prosjektet ditt forutsigbarhet og trygghet. Derfor sier vi at Head Energy BrannCon er best faglig og best på byggeplassen.

Vårt erfarne og solide fagmiljø bistår med brannrådgivning og tar ansvar for både større og mindre byggetiltak med brannkonsept opp til Tiltaksklasse 3. Vi utarbeider rømningsplaner, evakueringsplaner og branntekniske vurderinger gjennom alle byggets faser, fra tidlig planlegging til bruk og renovering. Vi tilbyr tjenester innen risikofaget og kan bistå med risikovurderinger, spredningsanalyser, ROS-analyser og konsekvensanalyser.

Head Energy + BrannCon

Head Energy BrannCon – Nytt navn, samme kultur, fagmiljø og kundefokus.

I februar 2022 samlet BrannCon og Head Energys avdeling for brann- og risikorådgivning seg under det nye navnet Head Energy BrannCon. Selv om kontorlokalene og navnet er nytt, er fokuset på kundene våre det samme gamle.

Kom gjerne innom oss for å drøfte ditt neste prosjekt.

Dette er den hyggelige gjengen i BrannCon

Kontakt oss gjerne!

Stavanger:

Vidar Kristoffersen
Vidar KristoffersenDaglig leder
Leif Madsen Bærheim
Leif Madsen BærheimFaglig Leder
Anne Beth Krohn
Anne Beth KrohnBrannteknisk rådgiver og teknisk sikkerhetsingeniør
Isak Augestad
Isak AugestadBranningeniør og videograf
Morten Aartun
Morten AartunBrannteknisk rådgiver og elektroingeniør
Rebecca Innvær
Rebecca InnværBranningeniør
Sindre Gilje
Sindre GiljeBranningeniør
Torbjørn Veivåg Aase
Torbjørn Veivåg AaseBranningeniør

Oslo:

Andreas Gulbrandsen
Andreas GulbrandsenAvdelingsleder Oslo

Vi er stadig på jakt etter dyktige medarbeidere. Ta kontakt med oss eller se våre ledige stillinger.