Head Energy er tildelt en omfattende rammeavtale med Lnett og Lyse Neo innen alle selskapets hovedkategorier, herunder prosjektledelse, byggeledelse, prosjektering, SHA, risiko, og grunnerverv. Avtalen har en varighet på inntil 7 år.

-Dette er en stor anerkjennelse av våre dyktige fagmiljøer og av tjenestene og kvaliteten som leveres. Lnett og Lyse Neo er blant de viktigste aktørene i regionen og en viktig premissleverandør for utviklingen av teknologi, kommunikasjon og infrastruktur i Rogaland. Vi gleder oss veldig til å komme i gang med leveransene og til å utvikle organisasjonen og porteføljen vår videre, sier leder for bygg & anlegg i Head Energy gruppen, Øyvind Aarre.

Rammeavtalen med Lnett og Lyse Neo gjelder for Head Energy gruppens avdelinger for prosjektadministrasjon, plan & prosjektering, brannrådgivning, og konsulenttjenester.

head energy tildelt rammeavtale
Øyvind Aarre