BrannCon AS blir fra 1. februar 2022 en del av Head Energy. BrannCon slås sammen med Head Energys avdeling for brann og risiko og skal drives videre som et selvstendig datterselskap i Head Energy gruppen, under navnet Head Energy BrannCon AS. Vidar Kristoffersen fra Head Energy blir daglig leder i Head Energy BrannCon, mens Leif Madsen Bærheim blir arbeidende styreleder.

-Vi i Head Energy er meget stolte over at BrannCon ønsker å bli en del av Head Energy familien. BrannCon er den ledende aktøren innen brannrådgivning og brannprosjektering i Stavangerområdet og har et svært godt renommé. Vi ønsker å ta godt vare på de ansatte, kulturen og merkevaren som er bygget opp i BrannCon og videreføre de solide kunderelasjonene de har etablert, slik at dette blir en positiv overgang for alle, sier forretningsutvikler i Head Energy gruppen, Øystein Bøe.

Gründer og daglig leder i BrannCon, Leif Madsen Bærheim, blir nå arbeidende styreleder i Head Energy BrannCon AS. Han trekker frem vekstmuligheter og eierskapsmodell som de viktigste driverne for sammenslåingen:

-Som en del av Head Energy får vi et godt fundament for videre vekst innen både brannrådgivning, teknisk sikkerhet og risikorådgivning, både lokalt og nasjonalt. Med en modell der de ansatte kan tilbys medeierskap, sikrer vi også at strategien og kulturen vår videreføres, sier Leif Madsen Bærheim.

Leder for forretningsutvikling i Head Energy gruppen, Nils Haukeland, mener sammenslåingen med BrannCon er helt i tråd med Head Energys vekststrategi:

-Historisk har veksten i Head Energy i hovedsak vært organisk, og det er lenge siden forrige investering. Med BrannCon treffer vi klokkerent på strategien vår om vekst innen prosjektering mot bygg & anlegg. Vi har også en god relasjon med ledelsen i BrannCon fra tidligere, så vi er veldig trygge på at dette blir en veldig god løsning for alle parter, sier Nils Haukeland.