Under årets generalforsamling ble det vedtatt å utvide styret i morselskapet, Head Energy AS, fra 7 til 8 medlemmer. Ingveig Tveranger, Elin Vagle, Katrine Ørevik og Leif Madsen Bærheim ble alle vedtatt som nye styremedlemmer, mens Nils Haukeland blir arbeidende styreleder i Head Energy gruppen.

Styret i Head Energy AS består av 3 representanter fra store aksjonærer, 2 eksterne styremedlemmer og 3 representanter for de ansatte. Generalforsamlingen i 2023 har vedtatt at Nils Haukeland overtar som styreleder for Flemming Enevoldsen, som fremover blir styrets nestleder. Haukeland vil fortsette sin operative innsats for Head Energy gruppen som arbeidende styreleder.

Ingveig Tveranger (ekstern), Elin Vagle, Katrine Ørevik og Leif Madsen Bærheim ble også vedtatt som nye styremedlemmer ved generalforsamlingen.

Steg mot større mangfold

-Vi er meget fornøyde med å få på plass et kompetent og motivert styre som kjenner Head Energy gruppen svært godt og har alle forutsetninger for sikre gode strategiske beslutninger i det kommende året. Med utvidelsen og styresammensetningen vedtatt av årets generalforsamling oppnår vi også betydelig bedre kjønnsbalanse i styret i Head Energy. Dette er et viktig første steg i arbeidet med å øke mangfoldet på alle nivåer i Head Energy gruppen, sier Nils Haukeland.

Nils Haukeland - styreleder og leder for forretningsutvikling
Foto: Elisabeth Tønnesen

Dette er styret i Head Energy AS:

Nils Haukeland – Arbeidende styreleder
Nils Haukeland var med på etableringen av Head Energy gruppen i 2010 og har arbeidet som CFO frem til 2021 da han gikk inn i rollen som Konserndirektør for forretningsutvikling. Haukeland vil fortsette sitt operative virke som arbeidende styreleder. Nils er en av Head Energys hovedeiere.
Styremedlem i Head Energy AS 2010-2023. Styreleder 2023 –

Flemming Enevoldsen – Styrets nestleder
Flemming Enevoldsen har vært styreleder i Head Energy AS siden 2017, men vil fremover være styrets nestleder. Han har også vært styreleder i Head Energy Denmark A/S siden etableringen i 2016.
Enevoldsen har lang erfaring fra dansk næringsliv og har særlig arbeidet innen næringsmiddelindustrien og energi. Enevoldsen er en av to eksterne styremedlemmer. Styreleder i Head Energy AS 2017-2023. Styremedlem 2023 –

Morten Leikvoll – Styremedlem og CEO
Morten Leikvoll var med på etableringen av Head Energy gruppen i 2010 og har siden oppstarten arbeidet som CEO. Leikvoll fortsetter som styremedlem. Morten er en av Head Energys hovedeiere.
Styremedlem i Head Energy AS 2010 –

Ingveig Tveranger Styremedlem
Ingveig Tveranger er utdannet journalist og jobber som selvstendig næringsdrivende Seniorrådgiver innen kommunikasjon- og samfunnsdialog. Nå arbeider hun med internkommunikasjon i Aker BP. Tveranger kjenner Head Energy godt både som utleid konsulent og som ekstern rådgiver. Tveranger er en av to eksterne styremedlemmer.
Styremedlem i Head Energy AS 2023 –

Elin Vagle – Styremedlem
Elin Vagle er Senior Prosjektleder for tidlig fase i Head Energy Infra, og jobber i avdeling for prosjektadministrasjon og har lang erfaring fra store utviklings- og byggeprosjekter. Vagle er styremedlem i Head Energy Infra, og har en B.Sc. i byutvikling og urban design samt en Master fra NTNU i eiendomsutvikling.Styremedlem i Head Energy AS 2023 –

Anders Lunde Styremedlem
Anders Lunde var med på etableringen av Head Energys Stavangerkontor i 2013 og har siden vært sentral i utviklingen av konsulentvirksomheten i Norge, i tillegg til virksomhetene i Danmark og Sverige. Lunde er i dag Plassjef for Stavangerkontoret og daglig leder for Head Energy Consulting AS.
Anders Lunde er en av Head Energys hovedeiere. Styremedlem i Head Energy AS 2016 –

Katrine Brunvatne Ørevik – Styremedlem
Katrine Brunvatne Ørevik startet i Head Energy i 2013, men hadde vært ansatt siden 2010 i det som nå heter Head Energy Multicontrol. Ørevik har økonomisk bakgrunn og har i flere år jobbet på økonomiavdelingen i Head Energy, og jobber nå som Financial Controller i Head Energy Solve
Ørevik er en av tre ansattrepresentanter i styret. Styremedlem i Head Energy AS 2023 –

Leif Madsen Bærheim – Styremedlem
Leif Madsen Bærheim startet selskapet som i dag er Head Energy BrannCon. Bærheim er sivilingeniør og er i dag arbeidende styreleder og fagleder i Head Energy BrannCon. Bærheim er også medlem av bærekraftsgruppen i Head Energy. Bærheim er en av tre ansattrepresentanter i styret.
Styremedlem i Head Energy AS 2023 –

Flere nyheter fra Head Energy: