Våre prosjekter

Enten det er nye, spennende og innovative bygg, eller gamle og verneverdige bygg som skal brukes på nye måter, kreves det brannsikring som gjør prosjektet mulig.
Vi strekker oss langt for å imøtekomme kundens behov slik at vi sammen kan skape gode løsninger. Vi følger bygget ditt fra planlegging til drift, noe som gir forutsigbarhet og trygghet. Derfor sier vi at Head Energy BrannCon er best faglig og best på byggeplassen.

Noen av våre referanseprosjekter: