Head Energy er tildelt rammeavtale med Bergen kommune gjeldende prosjektadministrasjon. Avtalen har en varighet på inntil 4 år og en totalramme på 300 millioner kroner fordelt på seks aktører. 

Stian Raunehaug - Daglig leder i Head Energy Introcon

-Bergen kommune har en svært variert eiendomsmasse og prosjektportefølje som byr på ulike faglige utfordringer og interessante hensyn. Spesielt med tanke på bærekraft, ivaretakelse og vern på den ene siden og nybygg og byutvikling på den andre. Å få bidra til at det skapes gode byrom og gode brukeropplevelser i Bergen er ekstra motiverende, sier prosjekt- og byggeleder i Head Energy Introcon, Erik Hesjedal.

-Vi takker Bergen kommune for tilliten og gleder oss til å ta fatt på samarbeidet. Dette viser at vi har bygget et kompetent og attraktivt lag og er godt posisjonert for videre utvikling i årene som kommer, sier daglig leder i Head Energy Introcon, Stian Raunehaug.

Head Energy Introcon

Head Energy Introcon er en del av Head Energy gruppens virksomhet innen bygg & anlegg.

Head Energy er en tverrfaglig rådgiver innen et bredt spekter av ytelser og løser fremtidsrettede og samfunnsbyggende oppgaver for både offentlige og private aktører.

Aktuelt – Bygg & anlegg