Vann og avløp

Vi tilbyr tjenester innen vann og avløpsteknikk. Vi utarbeider tekniske planer for vann og avløp, overvannshåndtering og utfører hydrauliske beregninger for mindre nedslagsfelt.

Ved detaljprosjektering er vi opptatt av god prosesstyring, dialog med offentlige myndigheter, tverrfaglig koordinering og samhandling med andre rådgivere.

Vi utarbeider:

Detaljplaner for
vann og avløp

Beregninger og løsninger for
håndtering av overvann

VA-rammeplan

Hydrauliske simuleringer
for mindre nedslagsfelt

Send oss din henvendelse:

Møt teamet som jobber med arealplanlegging:

Eva Kaldestad Esbensen
Eva Kaldestad EsbensenAvdelingsleder plan/DL
Camilla Bø
Camilla BøFagansvarlig arealplan
Anna Elise Johannessen Grødem
Anna Elise Johannessen GrødemArealplanlegger
Vibeke Fardal
Vibeke FardalArealplanlegger
Helene Sande
Helene SandeArealplanlegger

Møt teamet som jobber med vann & avløp:

Stavanger

Ronny Sele Hodne
Ronny Sele HodneProsjektleder
Agathe Malmberg
Agathe MalmbergProsjektingeniør
Kaja Rogstad
Kaja RogstadProsjektingeniør VA

Bergen

Adis Grabovac
Adis GrabovacFagansvarlig VA, Bergen

Noen av våre referanseprosjekter