Det begynte med rent drikkevann i 1988. 34 år senere brenner Dagfinn Berg fortsatt like sterkt for Haydom sykehuset i Tanzania. Nå håper han på et gjennombrudd for de aller yngste.

-Du må i det minste spørre! Så jeg spurte Head Energy og jeg fikk godt svar, humrer Dagfinn Berg når han skal fortell hvordan han fikk med seg Head Energy som partner i utviklingsarbeidet på Haydom Lutheran Hospital i Tanzania.

Det begynte i det små, med støtte til å gjennomføre reiser. Først for å gjøre vedlikehold på pumpene som sikrer livsviktig drikkevann til sykehuset og landsbyen rundt. Neste gang for å prosjektere utendørs sikkerhetsbelysning og bistå Stav Arkitektkontor med en mulighetsstudie for utvikling og modernisering av hele sykehuset.

Resultatene av Dagfinn Bergs arbeid ble fort tydelige. I desember 2021 ble det inngått en langsiktig samarbeidsavtale mellom Head Energy, Dagfinn Berg og stiftelsen Haydoms venner. Dette innebar blant annet at Head Energy garanterte for kostnadene til sikkerhetslys. I november 2022 var en liten delegasjon fra Head Energy sammen med Dagfinn Berg og besøkte Haydom.

Omvisning barselavdeling

-Likevel redder de liv. Hver dag.

Kontrastene er store når en kommer fra høstmørket i Norge. Fra regionhovedstaden Arusha er det 7 timer i bil, på humpete grusveier. En liten landsby, for det meste bestående av små skur, omkranser sykehusområdet. Den ikoniske, røde hovedbygningen huser akuttmottak. Bak den finner man blant annet føde- og barselavdeling.

Hver dag fødes det over 20 barn på Haydom Lutheran Hospital. Bygningen og fasilitetene er dimensjonert for langt mindre. Ofte er barna premature eller underernærte og mange må ha væskebehandling. 2 nyfødte i samme kuvøse er ikke uvanlig.

-Nå har vi sett dette på innsiden og standarden er jo nesten uvirkelig. Likevel redder de liv. Hver dag. Og det er nettopp summen av disse tingene som gjør dette til et velegnet prosjekt for oss. Både det sosiale bidraget, det å gjøre noe i en litt større sammenheng, og at det er nært knyttet opp mot det vi kan teknisk, sier Nils Haukeland, Chief Business Developer i Head Energy.

Og nå er det håp. Evy Eftestøl og Henning Bøe fra arkitektkontoret Stav Ark i Stavanger har utført en mulighetsstudie. Der har de sett på hvordan hele sykehuset og området kan utvikles steg for steg. Først på listen står ny fødeavdeling. Under besøket i november ble det gjort grundige oppmålinger for å sikre best mulig detaljgrunnlag før prosjekteringen tar til.

Bengt Frantzen og Elin Vagle fra Head Energy Infra PA avdeling i Stavanger vil bistå med sin erfaring i planleggingsfasen, men Dagfinn Berg er krystallklar på at prosjektledelse, prosjektering og bygging må gjøres av ressurser og selskaper i Tanzania:

-Vi kan bidra i arbeidet med finansieringen og der har vi en stor jobb å gjøre i dette prosjektet, men du må bruke lokale leverandører som kan stille garanti og du må skape arbeidsplasser lokalt. Det er den eneste måten å bygge erfaring de kan bruke videre. Målet må være å utvikle, ikke bare hjelpe, sier han.

Sol kutter både kostnader og utslipp

En fellesnevner for prosjektene Dagfinn Berg har vært involvert i de siste årene er solenergi. De gamle dieselpumpene som driver vannforsyningen, er byttet ut. De nye pumpene drives i all hovedsak av solceller.

Sikkerhetslysene som er installert på sykehusområdet har solceller over selve lampen. De genererer mer kraft enn det som trengs for å drive belysningen gjennom natten. Nå jobbes det med å distribuere overskuddskraften videre til sykehuset.

Nå har Dagfinn Berg sett seg ut et nytt prosjekt, nemlig dampkokeren på sykehusets vaskeri. Hver dag brennes det 50 liter diesel for å vaske klær og sengetøy på 90 grader.

-Med solceller kan vi dekke kraften som skal til for å varme opp vannet til 80 grader. Da klarer vi å hente kraft til de resterende 10 gradene gjennom Tanescos nett i området. Det vil jo kutte utslippene fra sykehuset betydelig og det vil gi en formidabel reduksjon i driftskostnader for sykehuset, sier Dagfinn Berg.

Foto: Gadgetronix

Et annet prosjekt som viser tydelig hvilken verdi elektrisitet har i området er skolen i den lille landsbyen Markuchida. Skolen har aldri hatt strøm, noe som setter klare begrensninger på undervisningen og når den kan foregå. Med finansiering fra Stavangerstudentenes støttefond har den lokale elektroentreprenøren Gadgetronix installert solceller på skolen og sikret en helt ny hverdag. Under Head Energys besøk ble det holdt høytidelig åpning av skolen og en stor feiring.

-Det gjør enorme inntrykk når du ser den gleden og hva dette betyr for et lite lokalsamfunn. Med ganske enkle midler kan en skape muligheter som er helt avgjørende for så mange mennesker. Når du ser så tydelige resultater som vi har gjort her, der vi har bidratt på sykehuset og studentfondet har bidratt her, så er jeg overbevist om at dette er en veldig god måte å hjelpe på. Og det er forhåpentligvis noe alle i Head Energy kan være litt stolte av sier, Morten Leikvoll, CEO i Head Energy.

Foto: Gadgetronix

En forventning om sosialt ansvar

I 2023 gjør Head Energy ytterligere investeringer i Haydom sykehuset. Styret har bevilget en halv million kroner og det er også vedtatt å bidra med et betydelig antall arbeidstimer. Nils Haukeland er tydelig på at det fortsatt er Dagfinn Berg som er nøkkelperson i prosjektene:

-Vi har en personlig inngang til disse prosjektene gjennom Dagfinn og hans erfaring og nettverk her øker sjansene for at de prosjektene vi går inn og finansierer blir gjennomført. Det blir veldig tydelig når man er her at de stoler på Dagfinn, samtidig som han har et enormt engasjement for sykehuset, folkene og landet, sier han.

Foto: Gadgetronix

-Jeg tror også at for et skandinavisk selskap i stor vekst, som gjør det ganske bra, så er det nærmest en forventning om at vi skal ta sosialt ansvar og bidra litt utenfor vår egen sfære. Både internt i selskapet, men også fra kundene våre. I Norge har vi satset mye på helse, idrett og kultur og på mange måter er det det samme vi har gjort her. Vi har sponset en maraton her for eksempel, så dette kommer på en måte i tillegg til det vi allerede gjør, ikke i stedet for.

-Nå kommer det en fase her nede hvor det også vil handle om bygg og ikke bare solceller og energi. Det blir en spennende fase som også treffer mye av virksomheten vår. Så må vi finne riktig nivå på vårt engasjement og med de ressursene vi har til rådighet. Jeg tror vårt engasjement først og fremst fortsatt vil dreie seg om å støtte Dagfinn og prosjektene hans en god stund fremover, avslutter Nils Haukeland.

Foto: Gadgetronix

Flere artikler om Head Energys bistand på Haydom sykehuset: