Head Energy gruppen har gleden av å meddele at Anne Line S. Olsen, Anders Lunde og Håkon Skogseth-Jacobsen blir en del av konsernledelsen i selskapet.

Anne Line S. Olsen går inn i den nyopprettede rollen som Chief Sustainability Officer

Anne Line S. Olsen går inn i den nyopprettede rollen som Chief Sustainability Officer og får hovedansvar for bærekraft og mangfold i Head Energy gruppen. Hun har jobbet i Head Energy Consulting AS siden 2013 og har de siste årene vært leder for konsulentavdelingen i Stavanger. Hun har også arbeidet mye med forretningsutvikling, med særlig fokus på fornybar.

Anders Lunde er daglig leder i Head Energy Consulting AS og Plassjef for Head Energy i Stavanger. Lunde var med på å etablere Head Energys Stavangerkontor i 2013 og har spilt en svært stor rolle innen forretningsutvikling og nyetableringer, blant annet Head Energys satsing på havvind.

Håkon Skogseth-Jacobsen har arbeidet i Head Energy siden 2013 og har siden 2014 hatt hovedansvar for kommunikasjon og merkevare i Head Energy gruppen. Han går nå inn i rollen som Chief Marketing Officer.

-Den veksten Head Energy gruppen har opplevd de siste årene stiller nye krav til hvordan vi organiserer oss. Anne Line, Anders og Håkon har alle 10 års fartstid i selskapet og er allerede viktige kulturbærere. De har også jobbet tett med konsernledelsen over tid, slik at dette blir en naturlig videreføring av det arbeidet, sier CEO i Head Energy gruppen, Morten Leikvoll.

Bærekraft er et viktig satsingsområde for oss og noe vi kommer til å bli målt konkret på i årene fremover.

Både for kundene våre og de ansatte er dette viktig og vi ser også på dette som en forretningsmulighet. Anne Line Olsen er et soleklart valg til å lede dette arbeidet, blant annet fordi hun kombinerer et stort engasjement for mangfold og inkludering med svært god kommersiell teft.

Anders Lunde leder vår største forretningsenhet og vårt største kontor og har også sittet i styret i morselskapet over lang tid. Da er det naturlig å trekke han formelt inn i den daglige driften av konsernet også.

Håkon Skogseth-Jacobsen har jobbet strategisk med merkevaren Head Energy over tid og har fra før hatt en rolle tett på konsernledelsen og ledelsen i alle døtrene. Nå ønsker vi å legge denne rollen formelt inn i konsernledelsen for å styrke det helhetlige arbeidet med merkevarebygging, vekst og forretningsutvikling ytterligere.

Håkon Skogseth-Jacobsen går inn i rollen som Chief Marketing Officer.

Flere nyheter fra Head Energy: