Head Energy har gleden av å presentere Torbjørn Westgaard Kvalsund som ny Chief Financial Officer i Head Energy gruppen. Torbjørn kommer fra PwC og vil styrke oss ytterligere på regnskap og rapportering.

Torbjørn Westgaard Kvalsund har bakgrunn fra Norges Handelshøyskole i Bergen og har to mastergrader innen henholdsvis revisjon og finans. Han har arbeidet 10 år på revisjonsteamet til PwC, i Bergen, hvor han også har hatt viktige oppgaver med hensyn på ledelse og medarbeiderhåndtering og kulturutvikling.

-Jeg kjenner Head Energy relativt godt fra tiden min i PwC og har alltid hatt et svært godt inntrykk av både fagmiljøene og kulturen. Jeg er veldig glad for å få muligheten til å ta en utfordrende og spennende rolle og håper jeg kan bidra positivt med min kunnskap og mine erfaringer, sier Torbjørn Kvalsund.

-Torbjørn er en glimrende fagmann og kommer til å løfte oss på regnskap og rapportering, men jeg tror også at han er den beste vi kunne fått til å bygge økonomiavdelingen vår videre. Han har god forståelse for organisasjonsutvikling og er veldig flink med mennesker, så vi er veldig stolte og ydmyke over at han ønsker å satse på Head Energy. Økonomimedarbeiderne våre er ekstremt hardtarbeidende, grundige og lojale og de har tatt imot Torbjørn med åpne armer, sier Nils Haukeland.

 

Nils Haukeland blir forretningsutvikler

Nils Haukeland, som er en av gründerne bak Head Energy gruppen, har vært CFO siden oppstarten i 2010. Nå går han over i rollen som Business Developer i Head Energy og vil ha et særlig søkelys på fornybarsegmentet og rådgivende ingeniørvirksomhet rettet mot bygg, samt generelle lederoppgaver.

-Forretningsutvikling og oppfølging av det kommersielle arbeidet i konsernet fyller en stadig større del av arbeidsuken min. Head Energy har kommet til et punkt der det er naturlig å vie dette full oppmerksomhet. Torbjørn overtar stafettpinnen fra meg på økonomi og har alle forutsetninger for å gjøre oss enda skarpere på dette området, mens jeg vil konsentrere meg om å åpne dører og støtte salgsaktiviteten vår i hele Skandinavia, i tillegg til å følge opp ledere på alle våre kontorer gjennom styrearbeid og daglig dialog, sier Nils Haukeland.