Head Energy er tildelt realisering av tie-in for nytt system for fjerning av kvikksølv og svovel ved Equinors industrianlegg på Tjeldbergodden. Arbeidet skal ferdigstilles i forbindelse med produksjonsstans mot slutten av Q2 2022 og inkluderer regulering av og grunnarbeid på tomt.

-Dette er vår første realisering for Equinor og et viktig steg for vår satsing innen Engineering og Modifikasjoner i 2022 sier administrerende direktør i Head Energy, Morten Leikvoll.

Head Energy har i 2021 gjennomført FEED-studie med tilhørende konseptvalg.

-Vi setter pris på godt samarbeid med Equinor og er stolte over at Equinor velger å utøve opsjon på realisering av tie-in som en forlengelse av FEED-studien. Innsatsen til vårt prosjekt-team har gitt oss fornyet tillit når prosjektet nå går inn i realisering. Jeg vil rose våre dyktige ingeniører for arbeidet som er gjort, sier Øyvind Reksten, direktør for Engineering Modifikasjoner.

 

F.v. Thor Steinsland (Technical Manager), Øyvind Reksten (Managing Director), Oskar Leirgulen (Operations Manager), Morten Leikvoll (CEO)

F.v. Thor Steinsland (Technical Manager), Øyvind Reksten (Managing Director), Oskar Leirgulen (Operations Manager), Morten Leikvoll (CEO)