Neptune Energy har tildelt Head Energy mulighetsstudie for energioptimalisering av Gjøa plattformen. Studien har oppstart umiddelbart og beregnet varighet på 3 måneder.

-Vi ser frem til å bidra til mer effektiv produksjon og større lønnsomhet på Gjøa. Energioptimalisering og utslippsreduksjon har vært et viktig satsingsområde for oss i Head Energy og vi er stolte av at Neptune Energy velger å satse på vår kunnskap og erfaring, sier direktør for EPC og engineeringstjenester i Head Energy, Øyvind Reksten.

-Neptune Energy ser på oppgaven som skal gjennomføres som et viktig steg i arbeidet med å ytterligere forbedre utslippstall og energieffektivitet på Gjøa, sier Head of HSEQ Norway i Neptune Energy, Rolf Håkon Holmboe.