Head Energy skal stå for byggeledelse på nybygg og rehabilitering av Rogaland fylkeskommune i Stavanger. Prosjektet ventes ferdigstilt til 2027.

-Vi takker for tilliten fra Rogaland fylkeskommune og gleder oss til å ta fatt på arbeidet sammen med prosjektledelsen fra Paxon. Kombinasjonen av nybygg og rehabilitering krever mange hensyn og god kommunikasjon mellom de ulike ytelsene, sier leder for prosjekt- og byggeledelse i Head Energy, Bengt Frantzen.

Bengt Frantzen - Leder for prosjekt- og byggeledelse i Head Energy

Prosjektet er komplekst og utfordrer både entreprenører og leverandører på gjenbruk, bærekraft og videreføring av verneverdige bygningsdeler. Bygget består i dag av relativt store rom som skal gjøres om til mer tidsriktige kontorlokaler med bedre utnyttelsesgrad og alt av teknisk utstyr skal byttes.

Prosjektet har en ramme på 883 millioner kroner og omfatter en bygningsmasse på rundt 19.000 kvadratmeter som etter ferdigstilling vil romme 600 kontorplasser.

-Vi sikrer nå at vi får på plass de beste leverandørene og entreprenørene og rigger oss for oppstart av byggeriet høsten 2024. Etter nødvendig utrensk og rivning av enkelte bygningsdeler planlegger vi oppbygging og montasje fra tidlig vår 2025. Prosjektet passer godt inn i vår spennende portefølje av oppdrag knyttet til vern, gjenbruk og rehabilitering og vil kreve to ressurser fra prosjekt- og byggeledelse hos oss, som nå er et solid miljø på 11 personer her i Stavanger, avslutter Bengt Frantzen.

Byggeprosjekter fra A til Å

Head Energy har et tverrfaglig miljø som løser krevende oppdrag og sikrer god gjennomføring av ditt prosjekt.

Vi leder byggeprosjekter fra A til Å, tilbyr tjenester innen arealplanlegging, kommunalteknikk og samferdsel og vi detaljprosjekterer vei, vann og avløp.

Aktuelt – Bygg & anlegg