Solid første driftsår for Oslo

Ett år etter oppstart har David Hasseløy og Jarle Larsen Strandskogen bygget en [...]