Oppdatert ISO-sertifisering for Head Energy

Head Energy gruppens ISO-sertifiseringer gjeldende kvalitetsledelse, miljø og helse & sikkerhet videreføres [...]