Lokal forankring er selve grunnprinsippet

Det beste arbeidsmiljøet gir det [...]