Head Energy tildelt rammeavtale med Aibel

Aibel har tildelt Head Energy og partnere en rammeavtale gjeldende konsulenttjenester.  Avtalen har [...]