Ett år etter oppstart har David Hasseløy og Jarle Larsen Strandskogen bygget en solid konsulent- og kundebase for Head Energys nye Oslo kontor. Når får de med seg Peter Stubseid Sørensen på laget og planlegger for videre vekst.

-Hektisk, lærerikt og fantastisk inspirerende, sier David Hasseløy om det første året for Head Energy Consultings Oslo-kontor, som startet opp senvinteren 2021. Hasseløy og Jarle Larsen Strandskogen har stått for den daglige driften, godt hjulpet av daglig leder for Head Energy Consulting, Anders Lunde, og daglig leder for Head Energy IT Consulting, Torbjørn Selmer.

Snart passerer Oslo-kontoret 50 konsulenter ute i oppdrag hos attraktive kunder. På bare ett år har Hasseløy og Strandskogen bygget en større avdeling enn Head Energy hadde i Oslo mellom 2013 og 2016. De to trekker frem oppfølging og samarbeid med de andre konsulentkontorene som nøklene til suksessen:

-Anders Lunde og Torbjørn Selmer har fulgt oss tett opp og gitt grundig opplæring og sparring gjennom det første året. I tillegg har vi kunnet stå på skuldrene til våre erfarne kolleger i Stavanger og Bergen, som ofte har bistått mot både kandidater og kunder. Vi har hele veien følt at hele teamet ønsker at vi skal lykkes og det gir en uvurderlig trygghet når en har kastet seg ut i et nytt prosjekt, sier Team Manager Jarle Larsen Strandskogen. David Hasseløy legger til:

-Jeg tror det handler mye om en etablert kultur som det er veldig enkelt å komme inn i og lykkes i. Det er en forståelse for at vi skal samme vei og at felles suksess gagner alle, og det merker vi veldig godt på hvordan organisasjonen har støttet oss og lagt gode rammer, samtidig som vi har fått friheten til å spille på våre egne styrker i det kommersielle arbeidet. Jeg tror vi kan være godt fornøyde med det første året, men vi ser at markedet i Oslo er enormt og vi har bare begynt å skrape i overflaten. Ambisjonene våre må helt klart være å fortsette den solide veksten vi har startet med, sier leder for Oslo-kontoret, David Hasseløy.

-Jarle og David har gjort en formidabel jobb på salgssiden, men det er like viktig å berømme hvordan de har begynt å jobbe med sosiale samlinger og kulturbygging for å utvikle tilhørighet hos konsulentene. Erfaringsmessig vet vi at det er en av de viktigste elementene for å lykkes over tid. Samtidig vil jeg skryte veldig av teamene i Stavanger og Bergen som har bidratt med oppfølging og støtte. Det viser at vi har en samarbeidskultur vi kan være virkelig stolte av, sier daglig leder for Head Energy Consulting, Anders Lunde.

 

Peter Sørensen ny mann på laget

Peter Sørensen

Peter Sørensen

For å legge til rette for den videre veksten må kapasiteten økes. Ny mann på laget er Peter Sørensen, som har startet som Recruitment Consultant.

-Når denne muligheten dukket opp var det et enkelt valg å bli med på laget til David og Jarle. Alt fra ambisjonene og mulighetene i Head Energy til verdisettet og kulturen gjorde at dette føltes veldig riktig. Selv om jeg ikke har bransjespesifikk bakgrunn opplever jeg at det er veldig gode systemer for å lære seg både markedet og prosessene, forteller Peter.

Peter er utdannet politi og har jobbet som miljøterapeut i barnevernet. På tross av den noe utradisjonelle bakgrunnen tror David Hasseløy han vil passe veldig godt inn i teamet:

-Peter har velutviklede sosiale antenner, er veldig dyktig til å kommunisere og har god forståelse for hvordan vi opererer og hvilken rolle vi spiller. Jeg tror egenskapene hans passer veldig godt inn i teamet og han er allerede godt i gang med arbeidet, sier David Hasseløy.