Leif Madsen Bærheim trer inn i en nyopprettet rolle som leder for bygg & anlegg i Head Energy gruppen og blir en del av konsernledelsen. Bærheim har lang erfaring som sivilingeniør bygg, brannrådgiver, leder og gründer, og skal nå koordinere det kommersielle arbeidet på tvers av byggfagmiljøene i Head Energy.

Leif Madsen Bærheim er utdannet Sivilingeniør konstruksjonsteknikk ved NTNU og startet i 2009 BrannCon AS som på kort tid ble den markedsledende brannrådgiveren på Sør-Vestlandet. Da BrannCon ble en del av Head Energy gruppen i 2022 gikk Bærheim over i rollen som styreleder og faglig leder i det nye selskapet Head Energy BrannCon.

-Jeg ser frem til min nye rolle, der jeg skal videreutvikle bygg & anlegg i Head Energy totalt sett jobbe enda tettere med mange dyktige kolleger. Vi har noen fantastiske fagmiljø som nyter svært stor respekt i markedet og vi er godt posisjonert for å utvikle oss betydelig videre i årene fremover, sier Bærheim.

-Leif har gjennom en sterk faglig bakgrunn, kommersiell sans og et svært godt rennomme i markedet alle egenskapene vi mener er viktige for å lykkes i denne rollen. Satsingen på bygg og anlegg i Head Energy har vokst og det ligger et uforløst potensial i å samkjøre virksomhetene og fagmiljøene i Stavanger, Bergen, Oslo og Trondheim i enda større grad. Nå starter jobben med å gi Leif gode forutsetninger for å lykkes og bygge et godt team og gode strukturer rundt ham, sier arbeidende styreleder i Head Energy gruppen, Nils Haukeland.

Leif Madsen Bærheim vil fortsette i rollen som styreleder for Head Energy BrannCon.

Nils Haukeland, arbeidende styreleder i Head Energy gruppen

Bygg & anlegg i Head Energy

Head Energy er en uavhengig, tverrfaglig rådgiver som tilbyr tjenester innen blant annet:

  • landskap
  • plan og prosjektering
  • geofag
  • brannrådgivning
  • prosjektadministrasjon
  • eiendomsutvikling
  • tidligfase-utredninger
  • eiendomsjuridiske tjenester

Head Energy har kontorer i Bergen, Stavanger, Oslo og Trondheim og jobber med private og offentlige byggherrer, utbyggere, entreprenører og arkitektkontor.

Aktuelt – Bygg & anlegg