Project Description

Vippa

Mathall i sjøkanten av Oslo

I 2017 vokste et kultursentrum fram i den gamle tollhallen til Oslo Havn  – med mathall, scene, utstillingslokale og samlingspunkt alt i ett.

Vippa vant i 2016 en konkurranse om å utvikle ett nytt konsept for den gamle tollboden på Vippetangen i Oslo. BrannCon ble engasjert for å bistå med brannteknisk rådgivning for bruksendringen.

Den branntekniske prosjekteringen inneholdt vurdering av eksisterende konstruksjoner og behov for oppgradering, rømningssimuleringer og analyse. Lokalene skulle ha flere ulike bruksområder. I prosjekteringen tilpasset vi analysene og beregningene til de enkelte bruksområdene.

Organisasjonen i Vippa har vært givende og inspirerende å jobbe sammen med, og vi var så heldige at vi fikk bidra som rådgiver for organisasjonen også i driftsfasen.

Vippa er et dynamisk sted med fokus på mat, kultur og opplæring. Lokalene benyttes til matservering, konferanser, konserter og utstillinger, og det er hentet inspirasjon fra flere steder, blant annet Markthalle Neun i Berlin. Vippa representerer noe nytt og unikt i hovedstaden, og det ble på kort tid en av de mest populære destinasjonene i Oslo.

BrannCon fant smarte og brannsikre løsninger til et stort lokale som rommer mange mennesker.
Kaja Skovborg Hansen, Daglig leder hos Vippa AS

Arkitekt

Ferdigstilt

2017