Rogaland brann og redning IKS

Vi har brannsikret Norges største brannstasjon

Den nye hovedbrann- og redningsstasjonen i Sandnes er Norges største. Den er strategisk plassert like ved E39 og rv. 44 på Stangeland i Sandnes og samler brannvesen, ambulanse, øyeblikkelig hjelp og legevakt på ett sted.

Bygget inneholder samtlige avdelinger i Rogaland brann og redning IKS. Det vil si dagtidspersonell fra administrasjon, stab, nødalarmsentral, brannforebyggende avdeling, beredskap og miljørettet helsevern og skjenkekontroll.

I tillegg til personell og kontorer rommer bygget blant annet vognhall, overnattingsrom for både brannvesen og legevakt, nødalarmsentral, gymsal, kantine, styrkerom, klatrerom og resepsjon. Det spesielle med hovedbrannstasjonen er den rundt 100 meter lange og 30 meter brede vognhallen der kjøretøyene kjører inn i den ene enden og ut i den andre enden. Dette gjør det enklest mulig å rykke ut fra stasjonen. Alle kjøretøyene til både brann- og redningstjenesten og ambulansetjenesten har plass inne i vognhallen.

Bygget ble oppført av Kruse Smith, og BrannCon hadde ansvar for å utarbeide brannkonsept og rømningsplaner. Det er installert sprinkleranlegg, brannalarmanlegg og ledesystem. Et brannseksjoneringsskille i legevakten ivaretar kravene til horisontal rømning. Rom med skadesensitivt innhold er sikret med inert slokkegass.

Som brannkonsulenter har det vært spesielt spennende å delta i brannsikringen av Norges største brannstasjon. Vi takker Kruse Smith for oppdraget.

Entreprenør

Arkitekt

Ferdigstilt

2017