Domkirken i Stavanger

Brannsikring av middelalderbygning

Brannsikring av galleri og orgel i forbindelse med planlagt rehabilitering av Stavanger domkirke.

I forbindelse med planlagte utbedringer av domkirken har vi gitt Arkitektkontoret Schjelderup & Gram branntekniske råd. Vi har bistått arkitektene i forbindelse med rehabiliteringen av mesaninetasjen med orgel og kirkegulvet med hulrom under. Domkirken er Norges eldste katedral og ble ferdigstilt i ca. 1150.

Verneverdige bygninger er ofte utfordrende å brannsikre da sikkerhetsstandardene ikke passer med behovet og ønsket om bygningsvern.

I dette prosjektet har Arkitektkontoret Schjelderup & Gram og vi hatt et godt samarbeid om å finne gode branntekniske løsninger som ivaretar Riksantikvarens krav til vern. Vi har i prosjektet vurdert rømningsforholdene fra orgelet på galleriet og i den sammenheng behovet for å oppgradere konstruksjoner brannteknisk.

BrannCon er med til å løse oppdraget på byggets premisser uten at det går på bekostning av brannsikkerheten – en dyktig og kreativ brannkonsulent.

Ferdigstilt

Pågående