Landskapsarkitektur

Vi utfører tjenester innenfor landskapsarkitektur for ulike typer tiltak og områder. Vi har erfaring med planer for utforming av gate og byrom, grøntarealer, nærmiljøanlegg og uteområder for private og offentlige bygg, samt stedsanalyser og andre typer utredningsarbeid.

I vårt arbeid har vi fokus på funksjon og formgivning, terrengtilpasning, vegetasjon og materialbruk, universell utforming og tekniske løsninger.

Vi utarbeider:

Utomhusplaner

Stedsanalyser/utredninger

Planteplan

Skjøtselsplan

Grøntplaner

Send oss din henvendelse:

Møt teamet som jobber med landskap:

Åslaug Madsen
Åslaug MadsenFagansvarlig landskap
Rakel Kristine Henriksen
Rakel Kristine HenriksenLandskapsarkitekt

Ledige stillinger

I vårt rekrutteringssystem Recman finner du stillinger som for øyeblikket er tilgjengelige hos oss:

Noen av våre referanseprosjekter