Head Energy Geo bygger for vekst i 2024 og investerer nå i både seniorressurser innen geoteknikk og ny hybrid borerigg. Daglig leder Bjarte Hellevang håper å ha både avdelingsleder geoteknikk og fagleder geoteknikk på plass før sommerferien.

Head Energy Geo er et rådgivende fagmiljø innen geoteknikk, grunnundersøkelser, miljøteknikk og geologi og jobber med både offentlige og private aktører over hele Norge. Nå satser Head Energy Geo på å utvide virksomheten. En ny hybrid borerigg skal kjøpes inn og geoteknikk-teamet skal styrkes med to seniorressurser.

Bjarte Hellevang - Daglig leder i Head Energy Geo

Ettersom Head Energy Geo allerede er godt etablert med personell over store deler av Norge og har et nasjonalt kundefokus, trekker daglig leder Bjarte Hellevang frem at de nye seniorressursene kan ha arbeidssted i Bergen, Stavanger eller Oslo:

-Vi er i en veldig gunstig posisjon med tanke på at vi allerede er godt etablert i Bergen, Stavanger, Oslo og Trondheim – både med tanke på vårt eget fagmiljø innen geoteknikk, men også at Head Energy gruppen har virksomhet i god vekst og flotte fasiliteter på alle lokasjonene. Det setter oss i den heldige situasjonen at vi kan søke etter den aller beste kandidaten, uten å være låst på geografi, forklarer Hellevang.

Ser etter sterke fagpersoner og gode lagspillere

Head Energy Geo bistår kunder med geoteknisk rådgivning fra reguleringsfase, i for- og konseptfase og til detaljprosjektering. Videre har Head Energy Geo betydelig erfaring med ulike typer fundamentløsninger, samt spesielle forhold med blant annet bygging av konstruksjoner og infrastruktur på myr eller vanskelige grunnforhold.

Head Energy Geo utfører vurdering av stabilitetsforhold, både lokalstabilitet og områdestabilitet etter NVEs kvikkleireveileder Nr. 1/2019.

Når teamet skal utvides med to nye fagpersoner ser daglig leder Bjarte Hellevang og geotekniker Siri Gloppen etter kandidater som både er faglig sterke, men som også kan bidra i et godt arbeidsmiljø:

-Vi satser i et marked som er dominert av de store aktørene og må videreutvikle vår egenart som en pålitelig og responsiv aktør. Kundefokuset er ekstremt viktig. Da trenger vi enda flere som både er faglig meget sterke, med mastergrad eller sivilingeniør i bunn, men som også er opptatt av den strategiske utviklingen av Head Energy Geo og er proaktive i dialogen med kundene. Jeg tror disse stillingene, kombinert med mulighet for eierskap i selskapet, vil kunne være meget spennende, sier Bjarte Hellevang.

-Jeg mener vi også kan friste med et veldig godt arbeidsmiljø hos oss. Både i Head Energy Geo, men også i Head Energy gruppen generelt. Derfor er det viktig at dette står høyt på agendaen til kandidatene. At man er opptatt av å bygge et miljø med høy grad av trivsel, deler kunnskap og har gode holdninger og verdier, legger Siri Gloppen til.

Siri Gloppen - Geotekniker / Marked Sørvest i Head Energy Geo

Bygg & miljøteknologi i Head Energy

Head Energy Geo er en del av Head Energy gruppens satsing på bygg & miljøteknologi.

Head Energy har jobbet langsiktig med å bygge et tverrfaglig og høykompetent konsept innen bygg & miljøteknologi og leverer i dag samfunnsbyggende tjenester innen blant annet landskap, arealplan, eiendomsjuridiske tjenester, VA-prosjektering, samferdsel, brannrådgivning, boligutvikling, prosjektledelse og byggeledelse, i tillegg til satsingen på geofag.

Vi sikrer god og sikker gjennomføring av prosjekt i henhold til plan og kost. Vi jobber for og med private og offentlige byggherrer, utbyggere, entreprenører og arkitektkontor.

Vi er lokale og nasjonale. Å kjenne kundene våre og nærmiljøene vi er med på å forme er avgjørende for å skape gode prosjekter som har positive ringvirkninger. Vi er opptatt av å kombinere tradisjon med innovasjon og skal være både best faglig og best på byggeplassen.

Vi er overbevist om at de beste fagmiljøene også er gode sosiale miljø.

Dette er nye Head Energy Geo

Head Energy Geo tilbyr tjenester innen geoteknikk, miljøgeologi og grunnboring.

  • Totalt 11 ansatte pr. 5.mars 2024
  • Kontorer og tilstedeværelse i Bergen, Stavanger, Oslo, Trondheim og Luleå
  • Satser utelukkende på hybrid-rigger
  • Kan utføre grunnundersøkelser med et betydelig lavere klimaavtrykk enn ved bruk av tradisjonelle rigger
  • Selskapet planlegger ytterligere ansettelser i 2024

Les mer om Head Energy Geo og våre tjenester:

Flere nyheter fra Head Energy