Høyt tempo, solid oppdragsmengde og flytting til Heiamyrå har preget det siste halvåret for gjengen i Head Energy BrannCon.

-Ekstremt travelt og veldig kjekt, sier Leif Bærheim Madsen om de første månedene som en del av Head Energy gruppen.

I mars flyttet gjengen fra BrannCon inn i Head Energys lokaler på Heiamyrå. Sammen med Vidar Kristoffersen og Kjartan Bjørnsen fra Head Energys brann- & risikoavdeling startet de for alvor arbeidet med å stake ut kursen for den videre utviklingen av teamet.

-Vi har blitt enormt godt tatt imot og møtt entusiasme, inkludering og nysgjerrighet rundt det vi holder på med. Samtidig har vi hatt en betydelig oppdragsmengde og høy utlasting, så det har vært et hektisk halvår for hele gjengen forteller Leif Madsen Bærheim, som var gründer av BrannCon AS og nå er arbeidende styreleder i Head Energy BrannCon.

Vidar Kristoffersen ledet tidligere Head Energys avdeling for brann & risiko og er nå daglig leder i Head Energy BrannCon. Han trekker frem viktigheten av å bevare kulturen og identiteten fra det gamle miljøet, samtidig som det også legges til rette for vekst både regionalt og nasjonalt:

-Det er lett for at det blir mye nytt og høyt tempo når en gjør både sammenslåing og flytting på relativt kort tid. Da er det enormt viktig at vi prioriterer å bygge lag, kultur og identitet også. Rett og slett prioriterer de ansatte. Det er vi overbevist om at er en god investering på sikt også, sier Kristoffersen.