Kjære kollega.

Nok et år nærmer seg slutten og det er på tide å oppsummere litt før vi tar fatt på juleferien.

For første gang siden 2013 har veksten vår vært både organisk og gjennom oppkjøp. I første halvår valgte både BrannCon og DanGrid å bli en del av Head Energy gruppen. BrannCon har lenge vært det ledende selskapet innen brannprosjektering og brannrådgivning på Sør-Vestlandet, mens Odense-baserte DanGrid har bygget en sterk merkevare innen høyspent elektroprosjektering mot vindkraft og kraftverk. Selskapene fortsetter under navnene Head Energy BrannCon og Head Energy DanGrid og vi er meget stolte av å ha dem begge om bord.

Ved innlemmelsen av Head Energy DanGrid måtte vi også gjøre en liten restrukturering av oppsettet i Danmark. Dette ble gjort for å bygge et robust administrativt system rundt de kommersielle enhetene, etter samme modell som vi har for vår norske virksomhet. Nå har vi fått på plass en dyktig og dedikert administrasjon som håndterer blant annet økonomi og markedsføring, slik at de kommersielle enhetene Head Energy Denmark Consulting, Head Energy DanGrid og Head Energy Germany kan fokusere fullt og helt på salg og forretningsutvikling.

Denne høsten utvidet vi også tjenestetilbudet vårt innen bygg og anlegg med en egen avdeling for eiendomsjuridiske tjenester. Det betyr at vi styrker oss betydelig innen hovedytelsene eiendomsutvikling, grunn- og rettighetserverv, og byggesak. Head Energy har nå en godt utviklet tjenesteportefølje innen bygg og anlegg som spenner fra arealplan og prosjektering av vei, vann og avløp, via brannprosjektering og brannrådgivning, til prosjektadministrasjon og ovennevnte eiendomsjuridiske avdeling.

Head Energy Solve har fortsatt sin utvikling som en attraktiv og konkurransedyktig aktør innen vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter både offshore og på landanlegg. I 2022 har de gjennomført sin første realisering for Equinor, med tie-in av nytt rensesystem for kvikksølv og svovel på Tjeldbergodden. Head Energy Solve er godt posisjonert for videre vekst og utvikling i 2023.

Head Energy Multicontrol har også nådd viktige milepæler i året som har gått. I september signerte de ny RLWI-kontrakt med AKOFS Offshore gjeldende fartøyene AKOFS Santos og Aker Wayfarer. Begge båtene er engasjert av Petrobras. Forhåpentligvis kan vi avsløre flere gode nyheter fra subsea- og teknologimiljøet vårt like over nyttår.

Konsulentvirksomheten vår, både innen energi, IT, industri og infrastruktur har hatt et svært godt år. Vi er meget glade for å se at Head Energy Sweden allerede er lønnsomme etter kun ett års drift. Dette er imponerende, og vi sikter nå mot å utvide virksomheten i Sverige i løpet av 2023.

Vi er nå rundt 750 ansatte i Head Energy gruppen. Estimatene tilsier en rekordomsetning i 2022 på 960 MNOK og tilfredsstillende marginer. Til tross for noe uro og mindre forutsigbare markeder enn for et år siden forventer vi videre vekst i 2023. Det begrunner vi blant annet med at ordreboken er på det høyeste noen gang, med nesten 1,1 milliarder.

Økonomiske resultater til side, den største utviklingen i Head Energy i året som har gått dreier seg om økt fokus på balanse mellom arbeid og fritid, mestring, mental helse og en bærekraftig retning for selskapet. I september arrangerte vi en todagers fellessamling på Sola strand utenfor Stavanger, med nesten 130 deltakere fra inhouse-miljøene våre.

Dette ble en sterk og autentisk seanse hvor vi fikk etablert dialog rundt temaer som for sjelden står på dagorden i suksessrike selskaper. Vi er veldig stolte over hvordan dette ble mottatt blant alle som deltok.

I år har vi også etablert en bærekraftsgruppe som skal arbeide aktivt med temaer som klima og miljø, sosialt ansvar, og mangfold og inkludering. Vi ser frem til å presentere mer av dette arbeidet i 2023 og er overbevist om at dette er viktig for å forbli lønnsomme og attraktive.

Vi har også økt engasjementet vårt rundt Haydom sykehuset i Tanzania og det flotte arbeidet som ledes av vår gode kollega Dagfinn Berg. I denne utgaven av HEADlines får du en ny rapport fra Haydom og mer om Dagfinns fremtidige prosjekter.

Du kan også lese mer om vår energiske gjeng i Oslo og den nye selskapsstrukturen i Danmark.

Husk å ta godt vare på deg selv og alle rundt deg når vi nå går inn i en velfortjent ferieperiode. Vi ønsker også å benytte muligheten til å takke dere alle for det glimrende arbeidet dere legger ned og for at dere viser oss tillit som arbeidsgiver.

Riktig god jul og godt nytt år