Kjære kollega.

Med Head Energy briller har vi hatt et fantastisk første halvår av 2022. Vi har knyttet til oss to nye fagmiljøer, fått på plass mange nye, dyktige kolleger på alle lokasjoner, og lykkes svært godt med det kommersielle arbeidet.

Først og fremst vil vi få ønske velkommen til våre to nye selskaper, Head Energy BrannCon og Head Energy DanGrid. Dette er to etablerte og solide fagmiljøer som utfører henholdsvis brannprosjektering på nye og eksisterende bygg, og prosjektering og rådgivning innen høyspent og elkraft mot blant annet vind. Dette styrker oss innen to veldig spennende og fremtidsrettede bransjer og gir oss et enda bredere register å spille på. I Danmark har vi også gjort en endring i selskapsstrukturen, som vi tror styrker oss foran nye år med utvikling. Du kan lese mer om begge de nye avdelingene i denne utgaven av HEADlines.

Vi har også fått på plass svært viktige rammeavtaler med Aibel og Lyse den siste tiden. Dette er avtaler som betyr økt omsetning på kort sikt, men kanskje vel så viktig er mulighetene de gir i fremtiden. Lyse er en premissleverandør og et lokomotiv på utbygging og utvikling av teknisk infrastruktur på Sør-Vestlandet, mens Aibel kanskje er lengst fremme av alle norske selskaper når det gjelder prosjekter innen havvind. For Head Energy er det uvurderlig å være godt posisjonert som leverandør til begge selskapene.

Engineering-avdelingen vår har også opplevd stor vekst og har nå virkelig hatt et gjennombrudd hos Equinor. I januar ble de tildelt realisering av tie-in av for nytt system for fjerning av kvikksølv og svovel ved industrianlegget på Tjeldbergodden. Som en konsekvens av dette måtte vi flytte hele avdelingen til nye lokaler for å ha plass til den raskt voksende staben. Teamet høster svært gode tilbakemeldinger fra både Equinor og Wintershall Dea, og vi tror det vil skje mye spennende også i andre halvår.

Subsea- og teknologiavdelingen vår har jobbet strategisk med å utvikle seg kommersielt. Det er i ferd med å gi resultater. Forhåpentligvis kan vi innen kort tid fortelle om noen svært spennende kontrakter, som i sin tur kan lede til betydelig vekst på lengre sikt.

Det er svært gledelig å se at vi også begynner å bli en anerkjent aktør innen bygg & anlegg. Særlig i Rogaland. Vi har nå et bredt og meget godt tilbud, inkludert arealplan, prosjektering av vei, vann og avløp, brannprosjektering, eiendomsjuridiske tjenester og prosjektadministrasjon. Vi tiltrekker oss stadig nye, dyktige fagpersoner og håndterer stadig mer komplekse prosjekter. Og vi driver lønnsomt og fremtidsrettet.

Konsulenttjenester er fortsatt det største virksomhetsområdet i Head Energy gruppen. Våre glimrende konsulenter løser krevende prosjekter for de største aktørene innen olje & gass, fornybar energi, bygg, anlegg & infrastruktur, IT, havbruk og industri. Vi er svært stolte over at så mange høykompetente fagfolk ønsker å være en del av Head Energy. En liten ekstra oppmerksomhet også til våre nyeste avdelinger – Head Energy Consultings Oslo-avdeling, Head Energy IT Consulting og Head Energy Sweden. Alle tre startet opp i løpet av 2021 og ligger etter mye godt arbeid foran skjema med hensyn på omsetning og lønnsomhet.

Denne våren passerte Head Energy gruppen over 700 ansatte. Ordreboken er rekordhøy, og prognosene indikerer at vi passerer 900 millioner NOK i omsetning i 2022. Dette er fantastiske tall og en betydelig vekst. Det er summen av det glimrende arbeidet dere alle gjør, hver eneste dag. Med denne veksten erkjenner vi også at det kommer et økt ansvar. Et selskap som Head Energy bør også ha ambisjoner om å bidra positivt innen prosjekter knyttet til utvikling & bistand, mangfold & inkludering, folkehelse og utdanning. Dette jobber vi nå med å bygge et konsept rundt og gleder oss til å presentere det nærmere senere i år.

Selv om det går svært godt med Head Energy kan vi ikke lukke øynene for det som skjer rundt oss. Krig i Ukraina, en anspent sikkerhetssituasjon og økende kostnader påvirker oss alle. Dette er selvsagt noe vi hensyntar når vi kartlegger risikobildet for selskapet, men det er også noe vi må være årvåkne rundt med tanke på våre ansatte. Det kan være krevende å oppleve usikkerhet og bekymring over lengre tid. Dersom du har behov for å snakke med noen ber vi deg om å ikke nøle. Din nærmeste leder i Head Energy kan bistå deg eller peke deg i riktig retning dersom du ønsker det.

Husk å tenke sikkerhet nå i sommerferien og ta vare på deg selv og menneskene og miljøet rundt deg. Takk for glimrende innsats så langt i 2022. Nyt en velfortjent pause fra en hektisk hverdag.

Riktig god sommer.