Wintershall Dea har tildelt Head Energy en utvidet rammeavtale på Brage-plattformen som omfatter modifikasjoner, brønnoppkoblinger og vedlikehold. Avtalen er den første i sitt slag mellom selskapene og aktiv fra og med andre halvår 2021.

Head Energy har hatt rammeavtale innen modifikasjoner på Brage-plattformen siden 2016. Med den nye avtalen utvides omfanget til også å dekke brønnoppkoblinger og vedlikehold. Avtaleformen er også ny, og skiller seg fra en tradisjonell kunde – leverandøravtale, blant annet gjennom økt fokus på samarbeid, kombinert med incentiver som sikrer effektiv gjennomføring og lavere kostnader, uten å gå på akkord med sikkerhet.

– Dette styrker posisjonen vår, gir oss bedre forutsigbarhet og økt volum. Wintershall Dea har med denne avtalen vist anerkjennelse for arbeidet vi har utført til nå og viser at de mener alvor med å utvikle oss videre som leverandør. Vi vil gjøre vårt ytterste for å vise oss tilliten verdig også i fortsettelsen, sier direktør for EPC & engineering i Head Energy, Øyvind Reksten.

–  Øyvind Reksten og resten av teamet har bygget en fleksibel og fremtidsrettet organisasjon som er attraktiv for dyktige ingeniører og som høster anerkjennelse fra stadig flere kunder. Wintershall Dea har vært en viktig samarbeidspartner for oss siden 2016 og den nye avtalen blir sentral når vi skal videreutvikle engineering-miljøet vårt de neste 10 årene, sier CEO i Head Energy gruppen, Morten Leikvoll.

– Vi takker Wintershall Dea for samarbeidet og tilliten.