Head Energy er stolte av å kunne offentliggjøre kjøpet av aksjemajoriteten i det Odense-baserte selskapet DanGrid. DanGrid vil bli en del av den danske konsernstrukturen i Head Energy og fortsette driften under navnet Head Energy DanGrid ApS.

Videre har Head Energy utnevnt Mads Vinter Hansen til Direktør for Head Energy gruppens danske og tyske aktiviteter – Head Energy Denmark A/S.
Anders Frederiksen fortsetter som Direktør for Head Energy Denmarks offshore vind consulting-enhet.

Nils Haukeland portrett

DanGrid ble etablert i 2011 og er et rådgivende ingeniørmiljø innen elektroprosjektering av el-nett, vindkraft og kraftverk. DanGrid har kontor i Odense og består av 8 ansatte, inkludert ledelse.

Med DanGrid tar Head Energy et viktig steg i prosessen med å utvide fornybarporteføljen. Det er også svært gledelig at vi sikrer oss et førsteklasses nett- og høyspentmiljø, sier direktør for forretningsutvikling og medgründer av Head Energy gruppen, Nils Haukeland.

«DanGrid har er en fremtidsrettet virksomhet med et solid fagmiljø, som passer svært godt med Head Energy gruppens strategi og verdier. DanGrid har en attraktiv prosjektportefølje og et svært godt rennomme i Danmark. De har også vært involvert i vindprosjekter i Norge siden 2011 og planlegger å følge kundene sine til det svenske markedet, som vil bety at de dekker hele Head Energy gruppens kjernemarked geografisk. DanGrid blir en viktig faktor når Head Energy gruppen skal vokse videre i Skandinavia, spesielt innen fornybarsegmentet», sier Nils Haukeland.

From the left: Flemming Enevoldsen, Jan Rosenmaj Pedersen, Mads Vinter Hansen, Christian Sanddal Nielsen, Anders Fredriksen, Esben Højgaard

«Gjennom en grundig og transparent prosess har vi blitt overbevist om at å gå inn i Head Energy gruppen gir et svært godt rammeverk for DanGrids videre vekst. Dette inkluderer innganger til spennende markeder både i Norge og Sverige. En meget solid organisasjon, både administrativt og kommersielt, et stort antall rammeavtaler og en fornuftig grad av autonomi gjør Head Energy til en attraktiv medeier. Vi er trygge på at våre ansatte vil tas godt imot og at kulturen vår vil ivaretas og videreutvikles i Head Energy. Vi gleder oss til å komme i gang med integrasjonsprosessen, sier de tre hovedeierne og lederne i DanGrid, Esben Højgaard, Christian Sanddal Nielsen og Jan Rosenmaj Pedersen.

 

Mads Vinter Hansen utnevnt til direktør for Head Energys danske og tyske aktiviteter

I forbindelse med oppkjøpet av DanGrid har Head Energy gjort en justering av selskapsstrukturen i Danmark og Tyskland for å gi bedre forutsetninger for den planlagte veksten. Mads Vinter Hansen er utnevnt til direktør for Head Energy Denmark A/S, som vil tjene som holdingselskap og håndtere administrative funkjsoner i den nye strukturen. Anders Frederiksen vil fortsette som direktør for konsulentvirksomheten mot havvindmarkedet i den kommersielle og juridiske enheten Head Energy Denmark Consulting A/S.

Head Energy Germany vil også fortsette driften som et datterselskap i den nye strukturen.

«Jeg er svært glad for å slutte meg til Head Energy Denmark og ser frem til å arbeide sammen med mange talentfulle og inspirerende fagpersoner. Min jobb vil være å legge til rette for videre vekst innen havvind og «power to X», og strømlinjeforme våre kommersielle aktiviteter på tvers av eksisterende og fremtidige forretningsenheter», sier Mads Vinter Hansen. Hansen vil spille en aktiv rolle i ledelsen av Head Energy DanGrid, sammen med eksisterende ledelse, og av Head Energy Germany.

Anders Frederiksen, som siden 2016 har bygget opp Head Energys konsulentvirksomhet mot havvind i Danmark, fortsetter i rollen som direktør for Head Energy Denmark Consulting.

Mads-Vinter-Hansen

«Jeg tror den nye strukturen vil være meget fordelaktig for konsulentvirksomheten og gjøre oss i stand til å bli enda mer kommersielt spisset på salg og forretningsutvikling, samtidig som vi fortsetter å yte førsteklasses service for våre konsulenter og kunder. Vi er meget fornøyde med å ha en erfaren og strategisk skolert organisasjon i ryggen når vi nå skal vokse videre», sier Anders Frederiksen.

Styreleder i Head Energy gruppen, Flemming N. Enevoldsen legger til:

«Det har vært en meget spennende reise siden etableringen av Head Energys danske virksomhet i 2016. Med DanGrid med på laget har vi styrket vår tjenestekapasitet ytterligere og under den solide ledergruppen med Mads Vinter Hansen, Anders Frederiksen og de tre grunnleggerne av DanGrid har vi et godt fundament for videre vekst. Mads Vinter Hansen har også sittet i det danske styret siden oppstarten og kjenner markedet og forretningen svært godt. Vi er sikre på at han er riktig person til å lede vår videre satsing i Danmark og Tyskland», sier Enevoldsen.