I januar 2021 dro vår Head Energy kollega Dagfinn Berg til Tanzania for å bidra til elektrifisering og sikker vannforsyning til Haydom sykehuset og omkringliggende landsbyer. Vi ønsker å gratulere med strålende innsats på et prosjekt som betyr mye for mange, og er stolte av å Dagfinn på laget i Head Energy. Her kan du lese historien om det lille store grønne skiftet Dagfinn Berg var med på.

I denne kummen finnes kilden som leverer 330.000 liter i døgnet. Det har den gjort i 30 år.

Ut med diesel, inn med strøm

Tekst: Ludvig Lorentzen

Takket være Head Energy og Dagfinn Berg er eksosspyende dieselaggregater blitt avløst av strøm i Tanzania. Vi snakker om et lite, grønt skifte.

Hurrah! Stemningen var høy utenfor pumpehuset ved vannkilden Engadulda. Håndverkerne som hadde gjort jobben, ledelsen på Haydom-sykehuset og ledere fra de omkringliggende landsbyene feiret den nye vannforsyningen som var blitt koblet til strømnettet. Midt i flokken sto en smilende Dagfinn Berg fra Randaberg. Ingeniøren er tilknyttet Head Energy og har i en årrekke arbeidet ubetalt for Haydom Lutheran Hospital i Manyara i Tanzania.

-Jeg er svært takknemlig for støtten fra Head Energy til min reise til Tanzania i januar. Da fikk vi gjort svært mye nyttig, sier Berg. (Denne turen kan du lese om her).

Diesel

Tenk deg aggregater som brenner 40000 liter diesel i året. Sånt blir det eksos og utgifter av. Under ledelse av ingeniør Berg fra Randabarg er dieselaggregatene som gir strøm til vannpumpene for Haydom-sykehuset, blitt stanset og erstattet av ren strøm.

-Vi kan trygt snakke om et grønt skifte, sier ingeniøren. Under det siste Tanzania-besøket skulle prosjekter han har arbeidet lenge med, endelig bli sluttført. Og dette dreide seg altså om noe så viktig som strøm og vann.

Ikke bare sykehuset, men også omkringliggende landsbyer forsynes med vann fra kilden Endagulda. Den ligger 15 kilometer fra hospitalet, og mye lavere. Vannet pumpes 95 høydemeter opp til noen vanntanker som er plassert på et sted som kalles Binja Hill. Derfra renner den livgivende væsken med tyngdekraften til sykehuset.

Haydom Elektriker Penford Magara kobler til strømmen fra det offentlige nettet.

Solenergi

Fra Binja Hill pumpes vann med solenergi videre opp til landsbyen Murkuchida. Dét kunne firmaet Gadgetronix i regionhovedstaden Arusha besørge, og her kommer geografien til hjelp.

Vi snakker nemlig om en del av verden som ligger rett under Ekvator, der solen er mer stabil enn regnet på Vestlandet i Norge. Dessuten ligger stedet 1800 meter over havet, slik at dagtemperaturen blir relativt lav. Alt dette gjør at solpaneler produserer dobbelt så mye strøm som for eksempel på Sørlandet.

For transporten opp i høyden sørget tidligere fire pumper for, men nå var to av dem ødelagt, og de to gjenværende skrantet alvorlig. Skulle pumpene trekke sine siste slurp, ville dette ha rammet ikke bare sykehuset, men også vannforsyningen til en del nærliggende landsbyer og tettsteder.

Fra himmelen

Noe måtte gjøres. Og hjelpen kom fra himmelen. I januar landet rørlegger Gisle Vangberg fra Stavanger på tanzaniansk jord. Snart fant han fram verktøyet og begynte å montere to pumper firmaet Grundfos Norge AS hadde spandert, til en verdi av over 100.000 kroner. For kjennere kan vi opplyse at det dreide seg om modellen SP9-21.

Del for del skrudde Vangberg anlegget sammen. De gamle pumpene var over 30 år gamle, og ble drevet av aggregater som slukte nesten 40.000 liter diesel i året. Men nå hadde Tanesco (Tanzania Electric Supply Company) sørget for å koble Haydom-sykehusets vannverk med strøm, etter at Dagfinn Berg hadde gått igjennom og godkjent prosjektet.

Rørlegger Gisle Vangberg var blitt svett under skyggelua. Straks kom det avgjørende øyeblikket 8. januar 2021. Bryteren ble slått på. Så hørtes summing fra Grundfos-pumpene, og vannet fosset inn til sykehuset med et trykk på 9 bar, som tilsvarer rundt 10 kubikkmeter i timen.

Mindre utgifter

Dermed ytte de to nye Grundfos-pumpene mer enn de fire gamle til sammen. Og samtidig med at vannforsyningen har økt, er strømmen av utgifter tørket litt inn. Ca. 173.000 kroner pr. år regner man med at det nye elektriske pumpeanlegget sparer sykehuset for.

Som om ikke dét kunne være nok, har regnskapsføreren på Haydom fått enda en grunn til å smile. I konteineren med utstyr fra Norge lå også LED-lamper. De monteres på 33 stolper og sørger for utelys. Ikke bare bruker de mindre strøm enn de gamle lampene, 28 mot 150 watt. De lyser også bedre. På strømmen til vannpumpene og på utelampene sparer sykehuset til sammen 200.000 kroner årlig.

Dermed var det all grunn til å feire den 9. januar, utenfor pumpehuset ved vannkilden Engadulda, rett under Ekvator.

-Det har vært mye arbeid, men når en ser hva det fører til, får en rikelig lønn for strevet, sier Dagfinn Berg.

-Har du lyst på nye prosjekter?
-I landsbyen Murkuchida ligger en skole med 700 elever uten noen form for strøm. Det bør vi gjøre noe med.

Haydom-prosjektet til Stiftelsen Haydoms Venner er blitt støttet av Head Energy, Equinor, Rambøll-fondet, elever på Mandal videregående skole, Lions Club i Mandal, GE Healthcare, Grundfos Norge, Berggård Amundsen Stavanger og Gulv & Tak i Sandnes. Dessuten har en rekke fagarbeidere reist til Haydom og gjort installasjonsarbeidet gratis.

Flere artikler om Head Energys bistand på Haydom sykehuset: