Loading...
Energi2024-06-18T11:04:35+02:00

Energi

Head Energy løser krevende ingeniøroppgaver for våre kunder og leverer større EPCI(C) prosjekter, studier, design, teknologi, produkter, prosjektering og engineeringstøtte.

Vi utfører multidisipline modifikasjoner av prosessanlegg både on- og offshore, utfører lett brønnintervensjon og tilbyr teknologi og produkter til subsea-segmentet.
Vårt høykompetente miljø innen elkraftteknikk utfører høyspent prosjektering mot vannkraft, vindkraft, solenergi og kraftverk.
Head Energy har lang erfaring med et bredt spekter av tjenester innen havvind. Fra konseptutvikling av havvindparker, ferdigstillelse og idriftsettelse av HV/DC plattformer og marine operasjoner.

Vedlikehold & modifikasjon

Head Energy Solve utfører multidisipline modifikasjoner av prosessanlegg on- og offshore. Vi dekker alt fra tidligfaseinvolvering og studier til fullstendige EPCI(C) leveranser.

Les mer

Subsea & teknologi

Head Energy Multicontrol er et høykompetent teknologimiljø som leverer engineering og design innen subsea kommunikasjon, kontrollsystemer og programvare.

Les mer

Høyspent prosjektering

Head Energy NorGrid er et rådgivende miljø som leverer ingeniørtjenester innen elkraftsektoren.
Vi tilbyr komplette prosjekter og prosjekteringstjenester for elektriske høyspennings-
anlegg i spenningsnivå fra 1-420kV.

Les mer

Havvind

Head Energy leverer en rekke tjenester innen offshore vind segmentet, fra konsept-
utvikling av vindparker, ferdigstillelse og idriftsettelse av substations og marine operasjoner.

Les mer

Bærekraftige løsninger.
Positivt avtrykk.

Head Energy jobber hver dag med å tilby løsninger som bidrar til å redusere utslipp og gir mer klimavennlig energiproduksjon.

Vi løser krevende oppgaver for våre kunder innen vannkraft, vindkraft, sol-energi, distribusjon og elektrifisering og energioptimalisering.

Bærekraftige løsninger.
Positivt avtrykk.

Head Energy jobber hver dag med å tilby løsninger som bidrar til å redusere utslipp og gir mer klimavennlig energiproduksjon.

Vi løser krevende oppgaver for våre kunder innen vannkraft, vindkraft, sol-energi, distribusjon og elektrifisering og energioptimalisering.

Vi trenger flere dyktige ingeniører

Head Energy gruppen er i vekst og vi er alltid på jakt etter flere dyktige ingeniører og spesialiser.
Hos oss kan du bli en del av våre dyktige fagmiljø innen vedlikehold & modifikasjoner, subsea & teknologi eller elkraftteknikk eller du kan bli konsulent og jobbe for en av våre attraktive kunder innen olje & gass, fornybar energi, bygg & anlegg, infrastruktur, havbruk, industri og IT.

Fornybar energi

Head Energy har over 10 års erfaring fra store havvindprosjekter i Nord-Europa.

Vårt spekter av tjenester spenner fra tidligfase og planlegging, høyspent prosjektering, engineering, ferdigsstillelse og idriftsettelse av HV/DC plattformer, kvalitets- og HMS ledelse, og kabelinstallasjon.

Vi har kontorer og etablerte fagmiljø i Esbjerg, Odense, København, Stavanger, Bergen og Hamburg, samt et voksende omfang i Frankrike.

Aktuelt:

Gå til toppen