Eiendomsjuridiske tjenester

Våre eiendomsspesialister i Stavanger og Oslo har bakgrunn som jordskiftekandidat og jurist og har lang erfaring fra offentlige og private aktører. Vi påtar oss både store og små oppgaver for alle typer kunder. Vi fokuserer på god kvalitet til riktig tid og våre engasjerte rådgivere bidrar gjerne tidlig i prosjekter for å ivareta deg som kunde på en god måte.

Vi utarbeider:

 • Grunn og rettighetserverv

 • Grunnerverv og ekspropriasjonsprosesser
 • Beregning og vurdering av erstatning
 • Eiendomsutvikling tidlig fase
 • Rettigheter og rådighetsbegrensning på fast eiendom
 • Eiendomsutforming med fradeling, sammenføyning og arealoverføring
 • Utbyggingsavtaler
 • Grunneiersamarbeid
 • Verdivurdering av skogeiendom
 • Refusjon etter Plan og bygningsloven
 • Momsrefusjon ved utbygging av offentlig infrastruktur
 • Markeds og verdivurderinger
 • Utviklingsideer og mulighetsstudier
 • Tomtesøk
 • Seksjonering
 • Basestasjoner for telekommunikasjon
 • Annen eiendomsjuridisk rådgivning

Send oss din henvendelse:

Møt teamet som jobber med juridiske tjenester:

Dag Ove Søvik

Eiendomsjuridisk – Avdelingsleder

Dag Ove er utdannet jurist med 17 års erfaring fra offentlig og privat sektor innenfor fagområde fast eiendom. Han har lang erfaring med grunn og rettighetserverv, utvikling av større eiendomsprosjekt, konsesjonsprosesser og refusjonsavtaler.
Han har videre lang erfaring med forhandlinger med private og offentlige parter, også innenfor fagfelt som skogbruk, landbruk, næring, masseuttak, GIS, miljø og arkeologi.
Han har gjennom 9 år bistått Statnett i små og store prosjekter.
______________________________________________________________

Fagområde
Eiendomsjuridiske fag. Grunn- og rettighetserverv, ekspropriasjon, utbyggingsavtaler, refusjonsavtaler og konsesjonsprosesser.
Plan- og bygningsloven, kontraktsrett, entrepriserett, forvaltningsrett kulturminneloven, oreigningsloven, energiloven.

Utdannelse
Cand.jur ved universitetet i Oslo

Erfaring
Head Energy AS siden 2019,
Rambøll Norge
Gjensidige Bolighandel AS
Sandnes kommune

Kontaktinformasjon
+47 94827015
dag.ove.sovik@headenergy.no

Anne Berit Bjørheim Berg

Eiendomsjuridisk – Fagleder byggesak

Anne Berit er utdannet jurist med 17 års erfaring fra offentlig sektor, innenfor plan- og bygningsrett, forvaltningsrett, fast eiendom og VA-juss, herunder utbyggingsavtaler, grunn- og rettighetserverv, refusjonsavtaler, refusjonsberegning og momsrefusjonsavtaler. Hun har bred erfaring med ulike virkemidler for realisering av reguleringsplaner, og rollen som bindeledd mellom administrasjon og politiske beslutninger, og forhandlerrollen mellom kommune og private, og profesjonelle, utbyggere.

________________________________________________________________________

Fagområde
Eiendomsjuridiske fag
Utbyggingsavtaler, Bygge – og delesaker, dispensasjoner, seksjonering, refusjonsavtaler, refusjonsberegning, momsrefusjon, grunn- og rettighetserverv, ekspropriasjon.
Plan- og bygningsrett, VA-juss, kontrakts- og forvaltningsrett.

Utdannelse
Cand.jur. ved universitetet i Bergen

Erfaring
Head Energy AS siden 2023
Sandnes kommune

Kontaktinformasjon 
+47 98453987 
anne.bjorheim@headenergy.no

Steinar Dahle

Eiendomsjuridisk – Seniorrådgiver

Steinar er utdannet jurist med over 25 års erfaring fra offentlig og privat sektor innenfor fagområde fast eiendom. Har lang erfaring med grunn- og rettighetserverv, i utbyggingsprosjekter innenfor veg, jernbane, ledning/kabelanlegg, VA, bolig og næring, herunder utbygging av overordnet infrastruktur for Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, og Jernbaneverket/BaneNor og flere kommuner. Han har også løpende oppdrag for Stavanger kommune.
Steinar bistår med organisering av eiendommer, herunder fradeling, sammenføying, overføring, grensejustering, bruksrettigheter, heftelser mv.

Han har også erfaring med verdsetting og ekspropriasjonsrettslige problemstillinger.

_________________________________________________________________________

Fagområde
Eiendomsjuridiske fag
Grunn- og rettighetserverv
Bygge- og delesaker, seksjonering, ekspropriasjon og forvaltningsrett.
Plan- og bygningsloven, kontraktsrett, forvaltningsrett, oreigningsloven.

Utdannelse
Cand.jur. ved universitetet i Bergen

Erfaring
Head Energy AS siden 2022
Terratec,AS,
Matricula AS
Stavanger kommune
Forsvarets bygningstjeneste-Region Sør -og Vestlandet
Advokatfirma Kluge ANS

Kontaktinformasjon 
+47 90873790 
steinar.dahle@headenergy.no

Christer Smolka

Eiendomsjuridisk – Anskaffelses- og byggesaksrådgiver 

Christer har lang erfaring med ulike byggesaksprosesser både for offentlige og private kunder. I tillegg har han omfattende erfaring fra anskaffelsesprosesser, både som tilbyder og som innkjøper, i privat og offentlig sektor. Han har bred erfaring som rådgiver innenfor fagområde fast eiendom.

_______________________________________________________________________

Fagområde
Eiendomsjuridisk rådgivning.
Byggesaksbehandling – SØK
Anbud og anskaffelse.

Utdannelse
Handelshøyskolen BI, Bachelor Internasjonal markedsføring

Erfaring
Head Energy AS – SIden 2020
Sunnhordaland interkommunale innkjøpsforum
Aker Solutions MMO

Kontaktinformasjon 
+47 91802512 
christer.smolka@headenergy.no

Noen av våre referanseprosjekter