Loading...
Brannrådgivning2024-04-09T13:42:17+02:00

Brannsikkerhet og brannrådgiving

Head Energy BrannCons erfarne og solide fagmiljø bistår med brannrådgivning i hele Norge og tar ansvar for både større og mindre byggetiltak med brannkonsept opp til tiltaksklasse 3. Vi utarbeider rømningsplaner, evakueringsplaner og branntekniske vurderinger gjennom alle byggets faser, fra tidlig planlegging til bruk og renovering.

Vi hjelper deg med brannprosjektering, brannteknisk rådgivning og branndokumentasjon på nybygg eller rehabilitering av bygg, borettslag og sameier.

Vi er opptatt av å finne løsningene som dekker behovet for ditt prosjekt. Dere bygger gode og spennende bygg – vi sørger for at de er trygge.

Vi bistår ditt prosjekt med:

Brannkonsept

Vårt erfarne og solide fagmiljø bistår med brannrådgivning og tar ansvar for både større og mindre byggetiltak med brannkonsept opp til tiltaksklasse 3. Vi utarbeider brannkonsept med tilhørende branntegninger for ditt prosjekt, enten det er nybygg eller ombygginger.

Vi er kjent for å ha et løsningsorientert fokus og et brennende ønske om å bistå våre kunder i å finne fleksible og sikre løsninger som er tilpasset ønsket bruk og design.

Brannteknisk
rådgivning

Våre ingeniører har lang erfaring med å bistå både arkitekter, entreprenører og tiltakshavere fra skissestadiet til drift. Vi har detaljkunnskap og bred erfaring med å bistå øvrige detaljprosjekterende fag i å finne fleksible og sikre løsninger.
Ved installering av solcelleanlegg er det fordelaktig å involvere brannrådgiver i tidlig fase for å sikre tryggest mulig løsning.
Vi bistår deg med branntekniske vurderinger i ditt prosjekt og kan være behjelpelig ved brannetterforskning samt bistå i rettsaker som brannteknisk rådgiver.

Brannteknisk
tilstandsanalyse

Vi gjennomfører branntekniske tilstandsanalyser for å kartlegge om ditt byggverk er oppført iht. gjeldende regelverk. Det er krav til å dokumentere brannsikkerheten i byggverk iht. forskrift om brannforebygging. Vi dokumenterer avvik, og bistår i å finne alternative løsninger som sikrer at ditt byggverk oppnår nødvendig sikkerhetsnivå.

Teknisk
due diligence

Vi bistår ved kjøp og salg av eiendom og kan tilby brannteknisk due diligence. Via samarbeidspartnere kan vi og tilby teknisk due diligence (TDD) på fagområdene bygg, VVS, elektro og miljø i tillegg til brann. Vår lange erfaring med TDD synliggjør muligheter og risiko forbundet med næringseiendom. Under befaring kartlegges forskriftsmangler og etterslep av vedlikehold samt at vi synligjør fremtidig vedlikeholdsbehov i rapporten som utarbeides.

Uavhengig kontroll
brannkonsept

Vi utfører uavhengig kontroll (UKPR) av brannkonsept i alle tiltaksklasser. UKPR er når en uavhengig tredjepart går gjennom og sjekker at det offentlige minimumskravet for brannsikkerhet er ivaretatt med den prosjekteringen som er gjort. I tillegg kontrolleres det at prosjekterende har fulgt bedriftens interne rutiner samt har kompetanse til å gjennomføre den branntekniske vurderingen.

Brannstrategi og
tidligfase vurdering

Ved å bistå i tidligfase kan vi gi trygghet om at valgte løsninger vil gi tilstrekkelig sikkerhetsnivå. Vi følger bygget ditt fra skissestadium til drift fordi vi vet at det gir prosjektet ditt forutsigbarhet. Vår erfaring kan tilrettelegge for at bygget er tilpasset fremtidige endringer og eventuelle påbygg slik at det totale kostnadsbildet reduseres. Ved å tilpasse bygget på en god måte kan valgte løsninger redusere utgifter ved fremtidig vedlikehold.

Brannteknisk
kontroll av utførelse

Vi bistår med kontroll av brannteknisk utførelse (KUT). Kontroll av brannteknisk utførelse er regulert av plan- og bygningsloven. Gjennom kontrollen sjekker man at det som er prosjektert faktisk er utført/installert. Det anbefales at dette gjennomføres, alternativt en teknisk due diligence, for å rette reklamasjonskrav mot den ansvarlige part før reklamasjonstiden utgår. Kostnaden ved å gjennomføre en KUT eller TDD vil erfaringsmessig kunne forsvares ved at kostnaden på avvik ift. reklamasjonstiden vanligvis overgår kostnaden for vurderingen.

Branndokumentasjon
og tegninger

Vi kan hjelpe eier/bruker med utarbeidelse av branndokumentasjon for å dokumentere hvordan brannsikkerheten ivaretas i bruksfasen. Dette innebærer blant annet internkontroll og evakueringsplaner.

Vi kan utarbeide branntegninger, orienteringsplaner og rømningsplaner.

Analyse og
detaljprosjektering

Vi kan bistå med detaljprosjektering og utførelse. Vi utarbeider risiko-, sprednings-, sårbarhets- og konsekvensanalyser.  Ved behov for brann- og rømningsmodellering har vi programvare og kompetanse på å utarbeide dette.

Send oss din henvendelse:

Noen av våre referanseprosjekter

Om oss i Head Energy BrannCon

Head Energy BrannCon er lokale og nasjonale. Vi er tradisjon og innovasjon. Vi er best faglig og best på byggeplassen. Hver dag jobber våre ansatte for at bygg skal være trygge å bo og oppholde seg i.
Spennende, innovative nybygg og ny bruk av gamle og verneverdige bygg krever brannsikring som spiller på lag med kundens behov. Slik skaper vi nye, tryggere og bedre løsninger sammen. Vi følger bygget ditt fra skissestadium til drift fordi vi vet at det gir prosjektet ditt forutsigbarhet og trygghet. Derfor sier vi at Head Energy BrannCon er best faglig og best på byggeplassen.

Head Energy BrannCons brannrådgivere opererer med brannsikringsarbeid både lokalt og nasjonalt. Vi har våre røtter i norsk byggetradisjon og er samtidig en pådriver for innovasjon innen ny brannprosjektering både for borettslag/sameier/privatboliger og næringsbygg.
Spennende, innovative nybygg og ny bruk av gamle og verneverdige bygg krever brannsikring som spiller på lag med kunden og prosjektadministrasjonen. Slik skaper vi nye, tryggere og bedre brannprosjekteringsløsninger sammen.
Vi følger bygget ditt fra skissestadiet til drift fordi vi vet at det gir prosjektet forutsigbarhet og trygghet. Derfor sier vi at Head Energy BrannCon er best faglig og best på byggeplassen.

Head Energy BrannCon
Samme kultur, fagmiljø og kundefokus. BrannCon AS ble etablert tilbake i 2008 og har siden den gang levert et bredt spekter av tjenester innen brannrådgivning til offentlige og private byggherrer i hele Norge fra vår base i Stavanger.

I februar 2022 samlet BrannCon AS og Head Energys avdeling for brann- og risikorådgivning seg under det nye navnet Head Energy BrannCon. Selv om kontorlokalene og navnet er nytt, er fokuset på kundene våre det samme gamle.
I 2024 utvidet vi satsingen vår ytterligere med etablering av vår avdeling i Oslo.
Kom gjerne innom oss for å drøfte ditt neste prosjekt.

Kontakt oss

Møt teamet i Head Energy BrannCon:

Vidar Kristoffersen
Vidar KristoffersenDaglig Leder Head Energy BrannCon
<br />
Leif Madsen Bærheim

Leif Madsen Bærheim
Faglig Leder
Sindre Gilje
Sindre GiljeProsjektkoordinator
Anne Beth Krohn
Anne Beth KrohnBrannrådgiver
Torbjørn Veivåg Aase
Torbjørn Veivåg AaseBrannrådgiver
Rebecca Innvær
Rebecca InnværBrannrådgiver
Isak Augestad
Isak AugestadBrannrådgiver
Morten Aartun
Morten AartunBrannrådgiver
Andreas Gulbrandsen
Andreas GulbrandsenAvdelingsleder Oslo / Brannteknisk rådgiver

Nyttige artikler om brannrådgivning

Bli en av oss

Head Energy BrannCon har kontor både i Stavanger og Oslo.

Vi lever etter kjerneverdiene våre: Ansvarlig, Ærlig, Nyskapende og Inkluderende.
Visjonen vår er å bringe både våre ansatte og kunder ett steg foran. Head Energy skal promotere bærekraftige løsninger og sette et positivt avtrykk.

Våre ansatte er vår aller viktigste ressurs og vi er stolte av at så mange viser oss tillit som arbeidsgiver. Vi tenker langsiktig og er opptatt av din karriereutvikling og CV, at du trives i arbeidshverdagen og har det bra som ansatt i Head Energy.

Har du lyst å jobbe hos oss?
Send en åpen søknad til vidar.kristoffersen@headenergy.no, så tar vi kontakt!

Gå til toppen